HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Vymazání všech čísel ze seznamu blokovaných faxových čísel

background image

Vymazání všech čísel ze seznamu blokovaných faxových čísel

Vymazání všech čísel ze seznamu blokovaných faxových čísel v zařízení HP LaserJet 4345mfp nebo

9040/9050mfp nebo HP Color LaserJet 4730mfp nebo 9500mfp

1.

Stisknutím tlačítka

Nabídka

na ovládacím panelu přejdete do hlavní nabídky.

2.

Stisknutím tlačítka

FAX

zobrazíte nabídku faxu.

3.

Přejděte na tlačítko

PŘÍJEM FAXU

a stiskněte je.

58

Kapitola 2 Nastavení faxu

CSWW

background image

4.

Přejděte na položku

Seznam blokovaných faxů

a jejím stisknutím otevřete nabídku seznamu

blokovaných faxových čísel.

5.

Stisknutím tlačítka

Odstranit všechna blokovaná čísla

zobrazíte obrazovku příslušných nastavení.

6.

Stisknutím tlačítka

Ano

odeberete ze seznamu všechna čísla, stisknutím tlačítka

Ne

obrazovku

opustíte a čísla zůstanou zachována.

Vymazání všech čísel ze seznamu blokovaných faxových čísel v zařízeních HP LaserJet M3025 MFP, M3027

MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet CM4730 MFP

nebo CM6040 MFP Series

1.

Stisknutím ikony

Správa

na ovládacím panelu zobrazíte nabídku pro správu.

2.

Přejděte na tlačítko

Počáteční nastavení

a stiskněte je.

3.

Stiskněte tlačítko

Nastavení faxu

.

4.

Přejděte na tlačítko

Nastavení příjmu faxu

a stiskněte je.

5.

Přejděte na položku

Blokovaná faxová čísla

a jejím stisknutím otevřete nabídku blokovaných

faxových čísel.

6.

Stisknutím volby

Odstranit všechna blokovaná čísla

zpřístupníte klávesnici na obrazovce.

7.

Stisknutím tlačítka

Ano

odeberete ze seznamu všechna čísla, stisknutím tlačítka

Ne

obrazovku

opustíte a čísla zůstanou zachována.