HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Nastavení cílové přihrádky

background image

Nastavení cílové přihrádky

Nastavení cílové přihrádky určuje výstupní přihrádku zařízení MFP, do které budou umístěny vytištěné
faxy.

Nastavení cílové přihrádky u zařízení HP LaserJet 4345mfp nebo 9040/9050mfp nebo HP Color LaserJet

4730mfp nebo 9500mfp

1.

Stisknutím tlačítka

Nabídka

na ovládacím panelu přejdete do hlavní nabídky.

2.

Stisknutím tlačítka

FAX

zobrazíte nabídku faxu.

3.

Přejděte na tlačítko

PŘÍJEM FAXU

a stiskněte je.

4.

Přejděte na položku

CÍLOVÁ PŘIHRÁDKA FAXU

a jejím stisknutím zobrazte obrazovku

s nastavením.

5.

Nastavte číslo přihrádky pomocí šipek nahoru a dolů (výchozí nastavení = 0) a potom stiskněte
tlačítko

OK

.

56

Kapitola 2 Nastavení faxu

CSWW

background image

Nastavení výstupní přihrádky v zařízení HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP,

M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet CM4730 MFP nebo CM6040 MFP Series

POZNÁMKA:

Některé položky nabídky (například

Výstupní přihrádka

- výstupní přihrádka) nejsou

zobrazeny, pokud je k dispozici jen jedna možnost nastavení.

1.

Stisknutím ikony

Správa

na ovládacím panelu zobrazíte nabídku pro správu.

2.

Stisknutím tlačítka

Výchozí možnosti úlohy

zobrazíte nabídku výchozích možností úloh.

3.

Stisknutím tlačítka

Výchozí možnosti faxu

zobrazíte nabídku přijímání faxů.

4.

Stisknutím možnosti

Výstupní přihrádka

zobrazíte nabídku výstupní přihrádky.

5.

Stiskněte textové pole a zadejte požadované číslo zásobníku papíru,

0

(výchozí) -

2

. (V závislosti

na nainstalovaných zásobnících papíru mohou být zobrazeny i další hodnoty.)

6.

Stiskněte tlačítko

Uložit

.