HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Nastavení přizpůsobení na stránku

background image

Nastavení přizpůsobení na stránku

Při výběru formátu stránky pro tisk faxu určí zařízení MFP z dostupných formátů nejbližší formát, který
odpovídá požadovanému formátu. Je-li povoleno přizpůsobení na stránku a přijatý obraz je větší než
tento formát stránky, zařízení MFP se pokusí zmenšit velikost obrazu na stránku. Je-li tento režim
zakázán, bude příchozí obraz, který je větší než jedna stránka, rozdělen na několik stránek.

Nastavení přizpůsobení na stránku u zařízení HP LaserJet 4345mfp nebo 9040/9050mfp nebo HP Color

LaserJet 4730mfp nebo 9500mfp

1.

Stisknutím tlačítka

Nabídka

na ovládacím panelu přejdete do hlavní nabídky.

2.

Stisknutím tlačítka

FAX

zobrazíte nabídku faxu.

3.

Přejděte na tlačítko

PŘÍJEM FAXU

a stiskněte je.

4.

Stisknutím tlačítka

Přizpůsobit na stránku

zobrazte nastavení přizpůsobení na stránku.

5.

Stisknutím možnosti

ZAP.

povolte přizpůsobení na stránku, nebo jej zakažte stisknutím možnosti

VYPNUTO

(výchozí hodnota).

Nastavení přizpůsobení na stránku v zařízení HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025

MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet CM4730 MFP nebo CM6040 MFP Series

1.

Stisknutím ikony

Správa

na ovládacím panelu zobrazíte nabídku pro správu.

2.

Stiskněte tlačítko

Výchozí možnosti úlohy

a potom stiskněte tlačítko

Výchozí možnosti faxu

.

3.

Přejděte na položku

Příjem faxu

a jejím stisknutím zobrazte nastavení přijímání faxů.

4.

Stisknutím tlačítka

Přizpůsobit na stránku

zobrazte nastavení přizpůsobení na stránku.

5.

Stisknutím možnosti

Povoleno

(výchozí) povolíte přizpůsobení na stránku, stisknutím

Zakázáno

přizpůsobení na stránku zakážete.

6.

Stiskněte tlačítko

Uložit

.

CSWW

Nastavení příjmu faxu

55