HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Nastavení počtu zazvonění před příjmem

background image

Nastavení počtu zazvonění před příjmem

Nastavení počtu zazvonění před příjmem určuje, po kolika zazvoněních bude volání přijato faxovým
příslušenstvím.

POZNÁMKA:

Výchozí nastavení počtu zazvonění před příjmem závisí na příslušné zemi/oblasti.

Nastavení počtu zazvonění před příjmem u zařízení HP LaserJet 4345mfp nebo 9040/9050mfp nebo

HP Color LaserJet 4730mfp nebo 9500mfp

1.

Stisknutím tlačítka

Nabídka

na ovládacím panelu přejdete do hlavní nabídky.

2.

Stisknutím tlačítka

FAX

zobrazíte nabídku faxu.

3.

Přejděte na tlačítko

PŘÍJEM FAXU

a stiskněte je.

4.

Stisknutím tlačítka

Počet zazvonění před odpovědí

zobrazte obrazovku s nastavením počtu

zazvonění před příjmem.

5.

Nastavte počet zazvonění pomocí šipek nahoru a dolů a potom stiskněte tlačítko

OK

.

Nastavení počtu zazvonění pro příjem v zařízení HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025

MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a zařízení HP Color LaserJet CM4730 MFP nebo CM6040 MFP

Series

1.

Stisknutím ikony

Správa

na ovládacím panelu zobrazíte nabídku pro správu.

2.

Přejděte k položce

Počáteční nastavení

a stiskněte ji, poté stisknutím položky

Nastavení faxu

otevřete nabídku nastavení faxu.

3.

Přejděte na tlačítko

Nastavení příjmu faxu

a stiskněte je.

4.

Stisknutím tlačítka

Počet zazvonění před odpovědí

zobrazte obrazovku s nastavením počtu

zazvonění před příjmem.

5.

Pomocí šipek nahoru a dolů nastavte počet zazvonění (výchozí hodnota je 2) a potom stiskněte
tlačítko

OK

.

6.

Stisknutím textového pole zobrazte klávesnici.

7.

Zadejte počet zazvonění (1–9) a potom stiskněte tlačítko

OK

.

8.

Stiskněte tlačítko

Uložit

.