HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Nastavení zásobníku papíru

background image

Nastavení zásobníku papíru

Nastavení zásobníku papíru určuje zásobník papíru v zařízení MFP, ze kterého bude odebírán papír
k tisku faxů.

Nastavení zásobníku papíru zařízení HP LaserJet 4345mfp nebo 9040/9050mfp nebo HP Color LaserJet

4730mfp nebo 9500mfp

1.

Stisknutím tlačítka

Nabídka

na ovládacím panelu přejdete do hlavní nabídky.

2.

Stisknutím tlačítka

FAX

zobrazíte nabídku faxu.

3.

Přejděte na tlačítko

PŘÍJEM FAXU

a stiskněte je.

4.

Tato nastavení zobrazíte stisknutím tlačítka

Zásobník papíru faxu

.

5.

Nastavte číslo zásobníku pomocí šipek nahoru a dolů (výchozí nastavení = 0) a potom stiskněte
tlačítko

OK

.

Nastavení zásobníku papíru v zařízení HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP,

M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a zařízení HP Color LaserJet CM4730 MFP nebo CM6040 MFP

Series

1.

Stisknutím ikony

Správa

na ovládacím panelu zobrazíte nabídku pro správu.

2.

Stiskněte tlačítko

Výchozí možnosti úlohy

.

3.

Stiskněte tlačítko

Výchozí možnosti faxu

.

4.

Stisknutím tlačítka

Příjem faxu

zobrazíte nabídku přijímání faxů.

5.

Stisknutím tlačítka

Zásobník papíru faxu

zobrazíte nabídku přijímání faxů.

6.

Stiskněte textové pole a zadejte požadované číslo zásobníku papíru,

0

(výchozí) -

2

. (V závislosti

na nainstalovaných zásobnících papíru mohou být zobrazeny i další hodnoty.)

7.

Stisknutím tlačítka

Uložit

uložte hodnotu zásobníku papíru.