HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Spuštění příjmu na vyžádání

background image

Spuštění příjmu na vyžádání

Některá faxová zařízení mohou fax uchovávat do té doby, než si jiné faxové zařízení vyžádá jejich
předání. Když se zařízení MFP takto dotáže jiného faxového zařízení obsahujícího fax a požaduje
odeslání uloženého faxu do zařízení MFP, nazývá se tato služba příjem na vyžádání.

Spuštění příjmu na vyžádání u zařízení HP LaserJet 4345mfp nebo 9040/9050mfp nebo HP Color LaserJet

4730mfp nebo 9500mfp

1.

Stisknutím tlačítka

Nabídka

na ovládacím panelu přejdete do hlavní nabídky.

2.

Stisknutím tlačítka

FAX

zobrazíte nabídku faxu.

3.

Přejděte na položku

FUNKCE FAXU

a stiskněte ji.

4.

Stisknutím tlačítka

SPUSTIT PŘÍJEM NA VYŽÁDÁNÍ

zobrazíte klávesnici.

5.

Zadejte pomocí klávesnice číslo, ze kterého má být vyžádán příjem, a stiskněte tlačítko

OK

.

6.

Zadejte pomocí klávesnice číslo, ze kterého má být vyžádán příjem, a stiskněte tlačítko

Start

.

7.

Zadané číslo bude vytočeno. Pokud na faxovém zařízení, které je vytáčeno, je uložen fax, bude
tento fax přenesen do volajícího zařízení a zde vytisknut. Pokud ve volaném faxovém zařízení
žádný fax není, zobrazí se zpráva Není k dispozici žádný fax. Pokud zařízení nepodporuje funkci
vyžádaného příjmu, zobrazí se chybové hlášení Dotazování neplatné.

Spuštění příjmu na vyžádání v zařízení HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP,

M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet CM4730 MFP nebo CM6040 MFP Series

1.

Stisknutím ikony

FAX

na ovládacím panelu zobrazíte obrazovku Fax.

2.

Stisknutím tlačítka

Další možnosti

zobrazíte obrazovku s možnostmi.

CSWW

Nastavení příjmu faxu

59

background image

3.

Přejděte na stránku 3.

4.

Stisknutím tlačítka

Dotazování faxu

zobrazíte obrazovku vyžádaného příjmu faxů.

5.

Stisknutím textového pole zobrazte klávesnici.

6.

Zadejte pomocí klávesnice číslo, ze kterého má být vyžádán příjem, a stiskněte tlačítko

Start

.

7.

Zadané číslo bude vytočeno. Pokud na faxovém zařízení, které je vytáčeno, je uložen fax, bude
tento fax přenesen do volajícího zařízení a zde vytisknut. Pokud ve volaném faxovém zařízení
žádný fax není, zobrazí se zpráva Není k dispozici žádný fax. Pokud zařízení nepodporuje funkci
vyžádaného příjmu, zobrazí se chybové hlášení Dotazování neplatné.