HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Změna nastavení oznamování

background image

Změna nastavení oznamování

Pomocí funkce oznámení můžete nastavit, kdy a jakým způsobem bude oznamován stav odchozího
faxu. Toto nastavení platí pouze pro aktuální fax. Chcete-li toto nastavení změnit trvale, změňte výchozí
nastavení.

Změna nastavení oznámení v zařízeních HP LaserJet 4345mfp nebo 9040/9050mfp nebo HP Color LaserJet

4730mfp nebo 9500mfp

1.

Stisknutím ikony

FAX

na hlavní obrazovce ovládacího panelu zobrazíte obrazovku Fax.

2.

Stiskněte tlačítko

UPOZORNĚNÍ

.

3.

Na kartě

UPOZORNĚNÍ

:

Chcete-li oznamování vypnout, stiskněte tlačítko

Žádné

a potom stisknutím tlačítka

OK

dokončete nastavení a vraťte se na obrazovku Fax.

Stisknutím tlačítka

Tato úloha

nebo

Při chybě

aktivujte oznámení a pokračujte dalším krokem.

4.

Stisknutím tlačítka

Tisk

získáte vytištěné oznámení a dokončíte proces oznámení. Stisknutím

tlačítka

E-MAIL

zobrazíte klávesnici.

POZNÁMKA:

Oznámení e-mailem lze použít, jen pokud byla nakonfigurována e-mailová adresa.

Pokud je přes ikonu elektronické pošty na obrazovce zařízení MFP zobrazen nápis Není dostupné,
nebyla e-mailová adresa nakonfigurována. E-mail můžete nakonfigurovat pomocí nabídky
elektronické pošty zařízení MFP. Podrobné pokyny týkající se nastavení e-mailu jsou uvedeny
v uživatelské příručce k zařízení MFP.

5.

Pokud jste vybrali e-mail, zadejte pomocí klávesnice e-mailovou adresu a potom stisknutím tlačítka

OK

dokončete nastavení oznámení a vraťte se do nabídky Fax.

Změna nastavení oznamování v zařízení HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP,

M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet CM4730 MFP nebo CM6040 MFP Series

1.

Stisknutím ikony

FAX

na ovládacím panelu zobrazíte obrazovku Fax.

2.

Stiskněte tlačítko

Další možnosti

.

3.

Stiskněte tlačítko

Oznámení

.

60

Kapitola 2 Nastavení faxu

CSWW

background image

4.

Zvolte nastavení oznamování:

Chcete-li oznamování vypnout, stiskněte tlačítko

Žádné

.

Chcete-li povolit oznámení pro aktuální úlohu, stiskněte tlačítko

Tato úloha

.

Chcete-li povolit oznámení při chybě, stiskněte tlačítko

Při chybě

.

5.

Stisknutím tlačítka

Tisk

získáte vytištěné oznámení; stisknutím tlačítka

E-MAIL

obdržíte oznámení

e-mailem.

6.

Pokud jste vybrali možnost

Tisk

, dokončete nastavení oznámení stisknutím tlačítka

OK

.

-nebo-

Pokud jste vybrali možnost

E-MAIL

, zadejte pomocí klávesnice e-mailovou adresu. Nastavení

oznámení dokončete stisknutím tlačítka

OK

.

CSWW

Nastavení příjmu faxu

61