HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Vzdálená konfigurace faxu

background image

Vzdálená konfigurace faxu

Kromě použití ovládacího panelu zařízení MFP můžete faxové příslušenství konfigurovat vzdáleně
pomocí různých softwarových nástrojů. Vzhledem k tomu, že zařízení MFP obsahuje integrovaný
webový server (EWS), můžete faxové příslušenství konfigurovat prostřednictvím webu pomocí
webového prohlížeče, nebo pomocí nástroje HP Web Jetadmin (WJA). Faxové příslušenství můžete
dále konfigurovat prostřednictvím sítě pomocí počítače připojeného k síti s nainstalovaným
konfiguračním nástrojem HP MFP Digital Sending Software (DSS). Tyto nástroje poskytují přístup
k většině konfiguračních nastavení faxového příslušenství dostupných z faxové nabídky zařízení MFP,
která je popsána v tomto dokumentu.

POZNÁMKA:

Pomocí konfiguračního nástroje DSS lze v zařízení MFP povolit nebo zakázat funkci

analogového faxu. Je-li analogový fax konfiguračním nástrojem DSS zakázán a potom je zařízení MFP
od konfiguračního nástroje odpojeno, nezobrazí se v serveru EWS příkaz Odeslat na fax a v nástroji
WJA se nezobrazí nabídka Digitální odesílání. Pokud k takové situaci dojde, povolte analogový fax
v zařízení MFP pomocí konfiguračního nástroje DSS.