HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - HP Web Jetadmin

background image

HP Web Jetadmin

Chcete-li mít přístup k nastavením analogového faxu zařízení MFP prostřednictvím nástroje HP Web
Jetadmin, postupujte následujícím způsobem. Podrobné informace o nástroji HP Web Jetadmin
naleznete v referenční příručce k nástroji HP Web Jetadmin.

1.

Spusťte nástroj HP Web Jetadmin.

2.

V poli Stručný přehled zadejte do textového pole Rychlé vyhledání zařízení adresu IP zařízení
MFP a potom stisknutím tlačítka Přejít zobrazte v pravém podokně stav zařízení. Ve stavové
rozevírací nabídce daného podokna vyberte položku Digitální odesílání a fax.

42

Kapitola 2 Nastavení faxu

CSWW

background image

3.

Proveďte konfiguraci možností v části Nastavení faxu nebo Upřesnit nastavení faxu. Informace
o konkrétním nastavení naleznete v kontextové nabídce, která je k dispozici vedle příslušného
nastavení.

4.

Po provedení požadovaných změn potvrďte nastavení klepnutím na tlačítko Použít.

Kromě konfigurace jednoho zařízení MFP můžete také nakonfigurovat několik zařízení. V režimu více
zařízení lze nakonfigurovat několik zařízení MFP najednou. Další informace o této funkci naleznete
v referenční příručce k nástroji HP Web Jetadmin.