HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Konfigurační nástroj HP MFP Digital Sending Software

background image

Konfigurační nástroj HP MFP Digital Sending Software

Chcete-li mít přístup k nastavení analogového faxu zařízení MFP prostřednictvím konfiguračního
nástroje DSS, postupujte následujícím způsobem.

1.

1. Spuštěním nástroje (v počítači nebo na serveru) zobrazte hlavní obrazovku.

2.

Vyberte zařízení MFP a klepněte na tlačítko Konfigurovat zařízení MFP na hlavní obrazovce.
Potom klepnutím na kartu Odeslat na fax zobrazte obrazovku Nastavení faxu.

3.

Chcete-li povolit faxové funkce zařízení MFP, vyberte možnost Povolit odeslání do faxu. Chcete-
li mít přístup k nastavením analogového faxu, proveďte výběr přímo z interního modemu zařízení
MFP v rozevíracím seznamu Odeslat faxy. Na obrazovce Nastavení faxu proveďte libovolné
změny a potvrďte je klepnutím na tlačítko OK. Výběrem možnosti Upřesnit otevřete obrazovku
Upřesnit nastavení modemu zařízení MFP s dalšími nastaveními faxu.

Další informace o těchto nastaveních jsou uvedeny v popisu nastavení v této příručce.

4.

Po provedení požadovaných změn potvrďte nastavení klepnutím na tlačítko OK.

Kromě konfigurace jednoho zařízení MFP můžete také nakonfigurovat několik zařízení. Další informace
o konfiguračním nástroji HP MFP Digital Sending Software naleznete v uživatelské příručce k nástroji
HP MFP Digital Sending Software
nebo v technické příručce k nástroji HP MFP Digital Sending
Software
.

POZNÁMKA:

V závislosti na možnostech a nastavení použitého způsobu faxování nemusí být

některé z těchto možností dostupné nebo konfigurovatelné.

CSWW

Vzdálená konfigurace faxu

43