HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Webový prohlížeč

background image

Webový prohlížeč

Zařízení MFP obsahuje integrovaný webový server (EWS). Server EWS umožňuje přístup k nastavením
analogového faxu, popsaným v této kapitole.

Chcete-li pro přístup k obrazovkám serveru EWS s nastavením faxu používat webový prohlížeč,
postupujte následujícím způsobem.

1.

Do řádku prohlížeče s adresou URL napište adresu IP zařízení MFP a stiskněte klávesu

Enter

.

Zobrazí se obrazovka zařízení MFP s konfigurací integrovaného webového serveru. Chcete-li zjistit
adresu IP zařízení MFP, vytiskněte konfigurační stránku zařízení MFP.

POZNÁMKA:

Používáte-li nástroj DSS, zobrazí se na serveru EWS upozornění, že je k řízení

používán nástroj DSS. Nastavení lze změnit pouze prostřednictvím nástroje DSS.

2.

Klepněte na kartu Digitální odesílání.

3.

Klepnutím na kartu Odeslat fax otevřete obrazovku s nastavením konfigurace faxu.

4.

Na obrazovce Nastavení faxu proveďte libovolné změny a potvrďte je klepnutím na tlačítko OK.
Výběrem možnosti Upřesnit otevřete obrazovku Upřesnit nastavení modemu zařízení MFP
s dalšími nastaveními faxu. Další informace o těchto nastaveních naleznete v popisech nastavení
v této příručce.

5.

Po provedení požadovaných změn potvrďte nastavení klepnutím na tlačítko OK.