HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Nastavení

background image

Nastavení

Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 umožňuje, aby multifunkční zařízení HP (MFP)
fungovalo jako samostatný analogový faxový přístroj.

Tato příručka popisuje faxové funkce tohoto produktu v následujících částech:

Součásti dodávané s faxovým příslušenstvím

Instalace faxového příslušenství

Ověření funkčnosti faxu

Požadované nastavení faxu

Tato příručka dále poskytuje technické údaje a informace o splňovaných předpisech.

POZNÁMKA:

Kromě funkce analogového faxu zařízení MFP rovněž podporuje faxování

prostřednictvím sítě LAN. Faxování prostřednictvím sítě LAN je řízeno konfiguračním nástrojem
HP MFP Digital Sending Software, což je samostatný produkt, kterým se tento dokument nezabývá.
Informace týkající se faxování prostřednictvím sítě LAN naleznete v Uživatelské příručce k nástroji
HP MFP Digital Sending Software
nebo v Technické příručce k nástroji HP MFP Digital Sending
Software
. Je-li nainstalováno faxové příslušenství i fax v síti LAN, může být v jednom okamžiku aktivní
jen jeden fax.

Tuto příručku byste měli uložit, abyste ji mohli použít, kdykoli budete potřebovat poradit při používání
specifických funkcí faxu.

POZNÁMKA:

Jestliže zařízení MFP nebylo dodáno s nainstalovaným faxovým příslušenstvím, bude

třeba je nainstalovat podle pokynů uvedených v této kapitole.

POZNÁMKA:

Pokud bylo zařízení MFP dodáno s nainstalovaným faxovým příslušenstvím, bude třeba

sejmout kryt části faxu pro připojování, připojit telefonní kabel a provést úvodní konfiguraci faxu, která
je rovněž popsána v této kapitole. Kryt části faxu pro připojování je umístěn na telefonním konektoru na
zadním panelu formátovače.

CSWW

1