HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Instalace nebo výměna faxového příslušenství v zařízení HP LaserJet M4345 MFP

background image

Instalace nebo výměna faxového příslušenství v zařízení HP LaserJet

M4345 MFP

Pokud v zařízení nemáte nainstalovánu analogovou faxovací jednotku HP LaserJet Analog Fax
Accessory 300, nainstalujte ji pomocí následujícího postupu.

1.

Vybalte fax z krabice, ale nevyjímejte ho z antistatického obalu.

2.

Vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel.

10

Kapitola 1 Nastavení

CSWW

background image

3.

Ze zadní strany zařízení odstraňte boční kryt tak, že zasunete prsty do vroubkované oblasti a
vysunete kryt.

4.

V případě potřeby odstraňte z formátovače plastikový kryt faxu. Do drážky v horní části krytu
zasuňte minci a odtlačte kryt od formátovače.

5.

Otevřete dvířka schránky formátovače tak, že je uchopíte za kovový výstupek a odsunete je.

6.

Provádíte-li výměnu již používaného faxu, vyjměte z formátovače starou kartu tak, že ji vytáhnete
ze slotu.

7.

Nový fax vyjměte z antistatického obalu.

UPOZORNĚNÍ:

Fax obsahuje části, které jsou citlivé na elektrostatické výboje. Při manipulaci s

faxem použijte ochranu proti statické elektřině, například si vezměte antistatický náramek a připojte
ho ke kovovému rámu zařízení nebo se kovového rámu dotýkejte druhou rukou.

UPOZORNĚNÍ:

Při manipulaci s faxem netlačte na žlutou část karty. Mohlo by dojít k poškození

karty a způsobit špatnou funkci faxu.

8.

Zarovnejte dva výřezy na novém faxu se dvěma vodítky faxu na formátovači.

CSWW

Instalace faxového příslušenství

11

background image

9.

Zatlačte fax na místo a ověřte, že je bezpečně připojen k formátovači. Telefonní konektor na faxu
musí být zarovnán se čtvercovým otvorem ve schránce formátovače.

10.

Zavřete dvířka schránky formátovače.

11.

Vraťte kryt formátovače na původní místo.

12.

Připojte k zařízení napájecí kabel a zapněte zařízení.