HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Instalace nebo výměna faxového příslušenství v zařízení HP LaserJet M5025 MFP a M5035 MFP

background image

Instalace nebo výměna faxového příslušenství v zařízení HP LaserJet

M5025 MFP a M5035 MFP

1.

Vybalte fax z krabice, ale nevyjímejte ho z antistatického obalu.

2.

Vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel.

3.

Ze zadní strany zařízení odstraňte boční kryt tak, že zasunete prsty do vroubkované oblasti a
vysunete kryt.

20

Kapitola 1 Nastavení

CSWW

background image

4.

V případě potřeby odstraňte z formátovače plastikový kryt faxu. Do drážky v horní části krytu
zasuňte minci a potom odtlačte kryt od formátovače.

5.

Otevřete dvířka schránky formátovače tak, že je uchopíte za kovový výstupek a odsunete je.

6.

Provádíte-li výměnu již používaného faxu, odpojte ze zařízení faxový kabel a odeberte jednotku
faxu.

7.

Nový fax vyjměte z antistatického obalu.

UPOZORNĚNÍ:

Fax obsahuje části, které jsou citlivé na elektrostatické výboje. Při manipulaci s

faxem použijte ochranu proti statické elektřině, například si vezměte antistatický náramek a připojte
ho ke kovovému rámu zařízení nebo se kovového rámu dotýkejte druhou rukou.

UPOZORNĚNÍ:

Při manipulaci s faxem netlačte na žlutou část karty. Mohlo by dojít k poškození

karty a způsobit špatnou funkci faxu.

8.

Nový fax zarovnejte s černými vodítky faxu na spodní části formátovače. Telefonní konektor na
faxu musí být zarovnán se čtvercovým otvorem ve schránce formátovače.

CSWW

Instalace faxového příslušenství

21

background image

9.

Zatlačte fax na místo a ověřte, že je bezpečně připojen k formátovači.

10.

Připojte faxový kabel k novému faxu.

11.

Zavřete dvířka schránky formátovače.

12.

Vraťte kryt formátovače na původní místo.

13.

Připojte k zařízení napájecí kabel a zapněte zařízení.

22

Kapitola 1 Nastavení

CSWW