HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Instalace nebo výměna faxového příslušenství v zařízení HP LaserJet M9040 MFP a M9050 MFP

background image

Instalace nebo výměna faxového příslušenství v zařízení HP LaserJet M9040

MFP a M9050 MFP

Podle tohoto postupu můžete instalovat analogové faxové příslušenství pro zařízení HP Color LaserJet
M9040 MFP a M9050 MFP.

1.

Vyjměte z tiskárny volitelné výstupní zařízení.

Obrázek 1-43

Vyjmutí výstupního zařízení

2.

Vypněte zařízení MFP a odpojte napájecí kabel a všechny ostatní kabely.

Obrázek 1-44

Vypnutí napájení a odpojení kabelů

CSWW

Instalace faxového příslušenství

31

background image

3.

Uvolněte dva upevňovací křídlové šrouby na zadní straně zařízení MFP.

Obrázek 1-45

Povolení šroubků

4.

Uchopte šrouby a vytáhněte desku formátoru ze zařízení MFP. Položte ji na rovnou nevodivou
plochu.

Obrázek 1-46

Vyjmutí formátovače

5.

Vyměňujete-li stávající faxové příslušenství, zatáhněte za ně a vyjměte je.

Obrázek 1-47

Výměna stávajícího faxového příslušenství

32

Kapitola 1 Nastavení

CSWW

background image

6.

Vyjměte faxové příslušenství z antistatického sáčku.

Faxové příslušenství obsahuje součásti citlivé na elektrostatický výboj. Při vyjímání faxového
příslušenství z antistatického sáčku a během instalace použijte elektrostatickou ochranu, například
zemnicí pásek kolem zápěstí připevněný ke kovové kostře zařízení MFP, nebo se držte kovové
kostry zařízení MFP rukou.

7.

Vyrovnejte faxové příslušenství podle vodítek. Zkontrolujte, zda jsou piny konektoru zarovnány, a
zatlačte faxové příslušenství na příslušné místo. Ověřte, že je faxové příslušenství k formátovače
pevně připojeno.

Obrázek 1-48

Zasunutí faxového příslušenství

8.

Zasuňte desku formátoru zpět do zařízení MFP a utáhněte oba šrouby.

Obrázek 1-49

Vložení formátovače

CSWW

Instalace faxového příslušenství

33

background image

9.

Znovu připojte napájecí kabel a všechny ostatní kabely a zapněte zařízení MFP.

Obrázek 1-50

Opětovné připojení a zapnutí zařízení MFP

POZNÁMKA:

Při připojování faxového příslušenství k telefonní lince zajistěte, aby byla pro

faxové příslušenství použita vyhrazená linka, která není používána jinými zařízeními. Mělo by navíc
jít o analogovou linku, protože při připojení k některým digitálním pobočkovým ústřednám nemusí
fax pracovat správně. Pokud si nejste jisti, zda máte analogovou nebo digitální linku, obraťte se
na telekomunikační společnost.

POZNÁMKA:

Společnost HP doporučuje používat pouze telefonní kabel, který byl dodán

s faxovým příslušenstvím. Bude tak zajištěna správná funkce příslušenství.

10.

Najděte telefonní kabel dodávaný v rámci sady faxového příslušenství. Připojte jeden konec
telefonního kabelu do telefonní zdířky faxového příslušenství na formátovače. Zasouvejte
konektor, dokud se neozve cvaknutí.

Obrázek 1-51

Připojení telefonního kabelu

POZNÁMKA:

Dbejte na to, aby byla telefonní linka připojena k portu faxového příslušenství

umístěného v horní části formátovače. Nepřipojujte ji k portu HP Jetdirect LAN, který je blíže spodní
straně formátovače.

11.

Zasuňte druhý konec telefonního kabelu do telefonní zdířky ve zdi. Tlačte na konektor, dokud se
neozve cvaknutí nebo dokud nebude konektor pevně usazen. Vzhledem k tomu, že v závislosti na
zemi/oblasti existují různé typy konektorů, může se při připojování konektoru ozvat hlasité cvaknutí,
nebo se ozvat nemusí.

34

Kapitola 1 Nastavení

CSWW