HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Požadované nastavení faxu

background image

Požadované nastavení faxu

POZNÁMKA:

Průvodce nastavením faxu vás povede postupem požadovaných nastavení faxu. Další

informace viz část

Průvodce konfigurací faxu na stránce 36

.

Aby po nainstalování faxového příslušenství bylo možno příslušenství použít, je potřeba provést určitá
nastavení. Pokud tato nastavení nejsou nakonfigurována, bude ikona faxu zbarvena šedě. Toto
nastavení obsahuje následující parametry:

datum a čas,

umístění (země/oblast),

záhlaví faxu (telefonní číslo a název společnosti).

Tyto informace budou použity v záhlaví faxu, které je uvedeno na všech odchozích faxech.

POZNÁMKA:

Faxové příslušenství může při první instalaci načíst některé z těchto informací ze

zařízení MFP, některé hodnoty již proto mohou být nastaveny. Hodnoty byste měli zkontrolovat a ověřit,
zda jsou správně nastaveny.

POZNÁMKA:

Ve Spojených státech amerických a mnoha dalších zemích/oblastech je nastavení data,

času, místa, telefonního čísla a názvu společnosti požadováno zákonem.