HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Nastavení, ověření nebo změna nastavení země/oblasti zařízení MFP a faxového příslušenství

background image

Nastavení, ověření nebo změna nastavení země/oblasti zařízení MFP a

faxového příslušenství

Nastavení umístění určuje zemi/oblast, ve které se zařízení MFP a faxové příslušenství nachází. Toto
nastavení rovněž určuje formát data a času a rozsah minimálního a maximálního počtu zazvonění před
příjmem v dané zemi/oblasti. Vzhledem k tomu, že toto nastavení je v některých zemích/oblastech
požadováno zákonem, musí být nastaveno, aby bylo faxové příslušenství funkční. Jestliže zapínáte
tiskárnu poprvé, zobrazí se výzva k zadání těchto informací.

CSWW

Požadované nastavení faxu

37

background image

Nastavení, ověření nebo změna nastavení země/oblasti v zařízení HP LaserJet 4345mfp nebo 9040/9050mfp

a HP Color LaserJet 4730mfp nebo 9500mfp

1.

Stisknutím tlačítka

Nabídka

na ovládacím panelu přejděte do hlavní nabídky.

2.

Stisknutím tlačítka

FAX

zobrazte nabídku faxu.

3.

Stisknutím tlačítka

POVINNÉ NASTAVENÍ FAXU

zobrazíte požadovaná nastavení faxu.

4.

Nastavení záhlaví zobrazíte stisknutím tlačítka

Hlavička faxu

.

5.

Stisknutím tlačítka

Umístění

zobrazíte seznam zemí/oblastí.

6.

Vyhledejte v seznamu svou zemi/oblast a vyberte ji stisknutím.

Nastavení, ověření nebo změna nastavení umístění v zařízení MFP nebo faxu HP LaserJet M3025 MFP,

M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet CM4730

MFP nebo CM6040 MFP Series

1.

Stisknutím ikony

Správa

na ovládacím panelu zobrazíte nabídku pro správu.

2.

Stisknutím tlačítka

Počáteční nastavení

zobrazíte nabídku počátečních nastavení.

3.

Stisknutím tlačítka

Nastavení faxu

zobrazte nabídku nastavení faxu.

4.

Stisknutím tlačítka

Umístění

zobrazíte seznam zemí/oblastí.

5.

Vyhledejte v seznamu svou zemi/oblast a vyberte ji stisknutím.

6.

Tato nastavení uložíte stisknutím tlačítka

Uložit

.