HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Nastavení záhlaví faxu

background image

Nastavení záhlaví faxu

Pomocí nastavení záhlaví faxu můžete zadat telefonní číslo a název společnosti, které budou umístěny
v záhlaví faxu. Tyto informace jsou povinné a musí být nastaveny.

Jestliže je na obrazovce ovládacího panelu zobrazena ikona faxu bez nápisu Nenakonfigurováno a
jestliže není zobrazena šedě, dokončili jste požadované nastavení. Informace týkající se odesílání faxů
naleznete v části

Používání faxu na stránce 65

.

Nastavení, ověření nebo změna nastavení záhlaví pro odchozí faxy u zařízení HP LaserJet 4345mfp nebo

9040/9050mfp nebo HP Color LaserJet 4730mfp nebo 9500mfp

1.

Stisknutím tlačítka

Nabídka

na ovládacím panelu přejdete do hlavní nabídky.

2.

Stisknutím tlačítka

FAX

zobrazíte nabídku faxu.

3.

Stisknutím tlačítka

POVINNÉ NASTAVENÍ FAXU

zobrazíte nabídku požadovaných nastavení.

4.

Stisknutím tlačítka

Hlavička faxu

zobrazíte nastavení.

5.

Stisknutím tlačítka

Telefonní číslo

zobrazíte klávesnici.

6.

Zadejte telefonní číslo a potom se stisknutím tlačítka

OK

vraťte do nabídky Hlavička faxu.

7.

Stisknutím tlačítka

Název společnosti

zobrazíte klávesnici.

8.

Zadejte název společnosti a nastavení dokončete stisknutím tlačítka

OK

.

38

Kapitola 1 Nastavení

CSWW

background image

Nastavení, ověření nebo změna záhlaví faxu v zařízení HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP,

M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet CM4730 MFP nebo CM6040 MFP

Series

1.

Stisknutím ikony

Správa

na ovládacím panelu zobrazíte nabídku pro správu.

2.

Stisknutím tlačítka

Počáteční nastavení

zobrazíte nabídku počátečních nastavení.

3.

Stisknutím tlačítka

Nastavení faxu

zobrazíte nabídku nastavení faxu.

4.

Stisknutím tlačítka

Požadovaná nastavení

zobrazíte nabídku požadovaných nastavení.

5.

Informace záhlaví zobrazíte stisknutím tlačítka

Informace v hlavičce faxu

.

6.

Stisknutím tlačítka

Telefonní číslo

zobrazíte obrazovku Telefonní číslo.

7.

Stisknutím textového pole zobrazte klávesnici.

8.

Pomocí klávesnice zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko

OK

.

9.

Stisknutím tlačítka

Uložit

uložíte telefonní číslo v záhlaví.

10.

Stiskněte tlačítko

Název společnosti

a postup zopakujte.

CSWW

Požadované nastavení faxu

39

background image

40

Kapitola 1 Nastavení

CSWW

background image

2