HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Průvodce konfigurací faxu

background image

Průvodce konfigurací faxu

Průvodce konfigurací faxu provede uživatele postupným procesem konfigurace nastavení faxu
vyžadovaného pro používání funkce faxování. Pokud tato nastavení nejsou nakonfigurována, nebude
možnost faxování přístupná. Zde je seznam nastavení faxu, která jsou konfigurována pomocí průvodce:

umístění (země/oblast),

telefonní číslo faxu,

název společnosti.

Tyto informace budou použity v záhlaví faxu, které je uvedeno na všech odchozích faxech.

Průvodce se spustí po zapnutí zařízení. Můžete se rozhodnout, zda chcete použít průvodce, nebo
průvodce ukončit a konfigurovat nastavení později.

POZNÁMKA:

Nastavení konfigurovaná prostřednictvím průvodce na ovládacím panelu potlačí

veškerá nastavení konfigurovaná prostřednictvím integrovaného webového serveru.