HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Zobrazení nabídky s nastavením faxu

background image

Zobrazení nabídky s nastavením faxu

Požadovaná nastavení faxu jsou nastavena při přístupu do příslušné nabídky zařízení MFP.

POZNÁMKA:

Jestliže v nabídce nebude nastavení faxu uvedeno, je pravděpodobně aktivován fax

v síti LAN. Pokud je aktivován fax v síti LAN, analogové faxové příslušenství je deaktivováno a nabídka
faxu se nezobrazí. V jednom okamžiku může být aktivní jen jedna faxová funkce, buď fax v síti LAN,
nebo analogový fax. Ikona faxu se zobrazí u obou faxových funkcí. Chcete-li použít analogový fax,
pokud je aktivován fax v síti LAN, deaktivujte fax v síti LAN pomocí konfiguračního nástroje HP MFP
Digital Sending Software.

36

Kapitola 1 Nastavení

CSWW