HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Součásti dodávané s faxovým příslušenstvím

background image

Součásti dodávané s faxovým příslušenstvím

S faxovým příslušenstvím jsou dodávány následující součásti:

faxová příručka (tento dokument) – na disku CD-ROM,

ovladač pro odesílání faxů a příručka tohoto ovladače (na disku CD-ROM),

hardwarová karta faxového příslušenství,

telefonní kabel (kabely se liší podle země/oblasti).

Obrázek 1-1

Součásti analogového faxového příslušenství HP LaserJet MFP 300

www.hp.com/support/lj4345

POZNÁMKA:

Ovladač pro odesílání faxů umožňuje odesílání faxů přímo z osobního počítače na

zařízení MFP připojené v síti. Instalace tohoto ovladače je volitelná. (Podrobné informace naleznete v
Příručce ovladače pro odesílání faxů na disku CD-ROM).

2

Kapitola 1 Nastavení

CSWW