HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Používání faxu

background image

Používání faxu

V této kapitole jsou v následujících částech uvedeny informace o nastavení faxu, odesílání a příjmu
faxů:

Obrazovka faxových funkcí

Stavový řádek

Odeslání faxu

Zrušení faxu

Příjem faxů

Vytvoření a odstranění seznamů rychlé volby

Přiřazení seznamů rychlé volby jedním stisknutím tlačítkům

Hlasové volání a opakování

Zabezpečené nastavení

Nastavení předávání faxu

Plánování tisku faxů (zámek paměti)

Použití faxu v sítích VoIP

CSWW

65