HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Hlášení o faxovém volání

background image

Hlášení o faxovém volání

Po vyčerpání všech pokusů o odeslání faxu bude pro odeslaný fax vytištěno hlášení o faxovém volání.
Je na něm uvedeno ID protokolu faxové úlohy. Výsledek posledního pokusu je vytištěn na hlášení o
faxovém volání.

Hlášení o faxovém volání se netiskne pro hlasová volání.

POZNÁMKA:

Hlášení o faxovém volání generuje čísla úloh pouze pro poslední pokusy. Pokud jedno

z těchto hlášení vytisknete ručně z nabídky a poslední volání nebylo ani posledním pokusem, ani
hlasovým voláním, bude číslo úlohy nula.