HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Protokol činnosti faxu

background image

Protokol činnosti faxu

Hlasová volání nejsou ve výchozím nastavení uvedena v protokolu činnosti faxu. V protokolu činnosti
faxu bude uveden pouze poslední pokus.