HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Nastavení předávání faxu

background image

Nastavení předávání faxu

Nastavení předávání faxů umožňuje přeposílat všechny přijaté faxy na jiné faxové číslo. Je-li funkce
předávání faxů povolena, zařízení MFP příjemce fax vytiskne (je-li tisk faxů zakázán, bude fax vytištěn,
až bude tisk povolen) a také jej předá na číslo pro předání faxů.

POZNÁMKA:

Pokud se nepodaří předat fax na jiné telefonní číslo, zařízení se nebude pokoušet o

opětné předání faxu. Všechny faxy budou předány v jemném nebo standardním rozlišení.

Nastavení předávání faxu u zařízení HP LaserJet 4345mfp nebo 9040/9050mfp nebo HP Color LaserJet

4730mfp nebo 9500mfp

1.

Stisknutím tlačítka

Nabídka

na ovládacím panelu přejdete do hlavní nabídky.

2.

Stisknutím tlačítka

FAX

zobrazíte nabídku faxu.

3.

Přejděte na tlačítko

PŘÍJEM FAXU

a stiskněte je.

4.

Přejděte na položku

PŘEPOSLAT FAX

a jejím stisknutím zobrazte obrazovku kódu PIN.

5.

Zadejte pomocí klávesnice kód PIN (alespoň čtyři číslice) a stiskněte tlačítko

OK

. Pokud již máte

nastaven PIN, zobrazí se obrazovka Předat na číslo. Jestliže kód PIN dosud nebyl vytvořen,
budete vyzváni k opakovanému zadání kódu PIN pro ověření. Potom stiskněte tlačítko

OK

.

POZNÁMKA:

Vždy uložte kód PIN na bezpečném místě. Jestliže kód PIN ztratíte, bude nutné

obrátit se na technickou podporu společnosti HP a požádat o pokyny, jak kód PIN obnovit. Další
informace viz část

Služby zákazníkům společnosti HP na stránce 123

.

6.

Stisknutím tlačítka

Předání faxu

zobrazíte obrazovku nastavení pro předávání faxů.

7.

Stisknutím volby

Předat na číslo

zpřístupníte klávesnici na obrazovce.

8.

Zadejte číslo pro předávání faxů a potom stisknutím tlačítka

OK

předávání faxů povolte.

Nastavení předávání faxů v zařízení HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035

MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet CM4730 MFP a CM6040 MFP Series

1.

Stisknutím ikony

Správa

na ovládacím panelu zobrazíte nabídku pro správu.

2.

Stisknutím tlačítka

Výchozí možnosti úlohy

zobrazíte nabídku výchozích možností úloh.

3.

Stisknutím tlačítka

Výchozí možnosti faxu

zobrazíte nabídku výchozích možností faxu.

4.

Stisknutím tlačítka

Příjem faxu

zobrazíte obrazovku přijímání faxů.

5.

Stisknutím tlačítka

Předání faxu

zobrazíte obrazovku kódu PIN.

6.

Zadejte pomocí klávesnice kód PIN (alespoň čtyři číslice) a potom stisknutím tlačítka

OK

zobrazte

obrazovku pro předávání faxů.

7.

Stiskněte tlačítko

Předání faxu

.

8.

Stisknutím tlačítka

Vlastní

a tlačítka Save zobrazíte obrazovku Set Fax Forwarding.

9.

Stisknutím volby

Předat na číslo

zobrazíte obrazovku Forward to Number.

10.

Po stisknutí textového pole zadejte číslo pro předávání faxů a potom stiskněte tlačítko

OK

.

90

Kapitola 3 Používání faxu

CSWW