HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Obrazovka faxových funkcí zařízení HP LaserJet 4345mfp nebo 9040/9050mfp nebo HP Color LaserJet 4730

background image

Obrazovka faxových funkcí zařízení HP LaserJet 4345mfp nebo 9040/9050mfp nebo HP

Color LaserJet 4730mfp nebo 9500mfp

1

Stavový řádek

2

Příjemci faxu

3

Tlačítka rychlé volby jedním stisknutím

4

Zpět

1

5

Start

6

Konfigurovat (tlačítka rychlé volby jedním stisknutím)

7

Upozornění

8

PIN

2

9

Rychlá volba

10

Odebrat

11

Nastavení

12

Další číslo

13

Telef. seznam

1

Zobrazení se pouze pokud je nakonfigurován pomocí konfiguračního nástroje HP MFP Digital Sending

Software

2

Toto tlačítko se používá také k přidání speciálních hranatých závorek [ a ] ke skrytí čísla PIN.

66

Kapitola 3 Používání faxu

CSWW