HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Odeslání faxu

background image

Odeslání faxu

Chcete-li odeslat fax, můžete použít některý ze tří základních způsobů zadávání čísel:

ruční zadávání čísel,

zadávání čísel pomocí rychlé volby,

zadávání čísel pomocí telefonního seznamu (lze použít, jen pokud je nainstalován konfigurační
nástroj HP MFP Digital Sending Software a byly zadány položky telefonního seznamu).

POZNÁMKA:

Chcete-li získat informace online o odesílání faxu, zobrazte stisknutím tlačítka

?

na

obrazovce nabídku nápovědy a v tématech nápovědy stiskněte položku

Odeslání faxu

.

Pokud zadáváte číslo pomocí numerické klávesnice, zadejte rovněž všechny pauzy nebo jiná čísla,
například směrové číslo zóny, přístupový kód pro čísla vně systému s pobočkovou ústřednou (obvykle
9 nebo 0) nebo předvolbu pro meziměstská volání. Zadáním čárky (,) můžete vložit prodlevu 2 s. Jestliže
bylo v nastavení faxu povoleno automatické přidávání směrového čísla, nebudete je muset zadávat.

POZNÁMKA:

Odesílaný fax bude nejprve naskenován a uložen do paměti. Jakmile bude uložen celý

dokument, bude odeslán a potom odstraněn z paměti. Faxy, jejichž odeslání se nezdaří, protože číslo
bylo obsazeno nebo bez odpovědi, budou rovněž odstraněny z paměti. Pokud je nastavena opakovaná
volba obsazeného čísla nebo opakovaná volba čísla, které neodpovídá, nebude fax odstraněn, dokud
neselžou všechny opakované volby nebo fax nebude úspěšně odeslán.