HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Hledání v telefonním seznamu faxu pomocí služby DSS

background image

Hledání v telefonním seznamu faxu pomocí služby DSS

Pro dokončení hledaného názvu v telefonním seznamu faxu přístupného prostřednictvím služby DSS
(Digital Sending Service – Služba digitálního odesílání) a správce adresáře ABM (Address Book
Manager) lze použít funkci vyhledávání v telefonním seznamu faxu.

Na webu společnosti HP naleznete případné aktualizace firmwaru, pokud jsou pro váš model zařízení
MFP k dispozici.

POZNÁMKA:

Pokud službu DSS nepoužíváte, nezobrazí se na displeji zařízení MFP adresář faxu.

Adresář služby DSS není stejný jako seznam voleb rychlého vytáčení.

78

Kapitola 3 Používání faxu

CSWW

background image

Používání služby telefonního seznamu faxu na zařízení HP LaserJet 4345mfp, HP Color LaserJet 4730mfp,

HP LaserJet 9040/9050mfp a HP Color LaserJet 9500mfp

1.

Na displeji stiskněte ikonu

FAX

.

2.

Stisknutím volby

Telef. seznam

zpřístupníte klávesnici na obrazovce.

3.

Zadejte název cíle pro fax. Při zadávání jsou automaticky doplněny zbývající znaky prvního
odpovídajícího názvu. V případě potřebu můžete zadávat další znaky a tím volbu zpřesnit. Pokud
nebude nalezena žádná shoda, záznam se nebude automaticky dokončovat.

4.

Po nalezení požadovaného záznamu můžete vložit středník (;) pro oddělení jednotlivých jmen a
hledat další záznamy, aniž byste museli opustit obrazovku pro vyhledávání. Stisknutím tlačítka

OK

se vrátíte na hlavní obrazovku faxu.

5.

Pokud neznáte přesný název cíle pro fax, stiskněte ikonu telefonního seznamu v horní části
obrazovky. Zobrazí se seznam záznamů telefonního seznamu. Vyhledejte požadovaný záznam,
stiskněte tlačítko

Přidat

a poté stiskněte tlačítko

OK

. Název se zobrazí v seznamu vyhledaných

záznamů telefonního seznamu.

6.

Stisknutím tlačítka

OK

umístíte záznam do seznamu Příjemci faxu na obrazovce Fax.

Použití funkce pro vyhledávání v telefonním seznamu faxu v zařízení HP LaserJet M5035 MFP, M5025 MFP,

M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet CM4730 MFP a CM6040

MFP Series

1.

Na displeji stiskněte ikonu

FAX

.

2.

Stiskněte ikonu

Telef. seznam

. Nachází se vpravo vedle pole příjemců faxu.

3.

Vyberte zdroj telefonního seznamu, nebo v rozevírací nabídce v horní části obrazovky telefonního
seznamu vyberte možnost

Všechny

.

4.

V telefonním seznamu vyberte požadovaný název příjemce.

U dlouhých seznamů je k dispozici vyhledávání názvu po stisknutí tlačítka

Hledání

ve tvaru lupy

v dolní části obrazovky s telefonním seznamem. Na obrazovce pro vyhledávání zadejte první znak
nebo znaky požadovaného názvu. V průběhu psaní znaků se budou zobrazovat pouze vyhovující
příjemci. Čím více znaků zadáte, tím bude vyhledávání přesnější. Mezi záznamy v horní části
obrazovky vyberte požadovaný záznam a stiskněte tlačítko

OK

. Zobrazí se znovu obrazovka

Telefonní seznam faxu.

5.

Stisknutím šipky doprava zadáte vybraný název do seznamu příjemců faxu.

6.

Stisknutím tlačítka

OK

se vrátíte na obrazovku pro odeslání faxu.

POZNÁMKA:

Pomocí funkce Address Book Manager (Správce adresáře – součást služby DSS)

můžete vytvářet a přidávat obsah Adresáře faxu.

POZNÁMKA:

Pokyny pro import nebo export lokálního telefonního seznamu faxu do integrovaného

webového serveru naleznete v dokumentaci integrovaného webového serveru.

CSWW

Odeslání faxu

79