HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Odeslání faxu pomocí čísel z telefonního seznamu

background image

Odeslání faxu pomocí čísel z telefonního seznamu

Funkce faxového telefonního seznamu je k dispozici, pokud je zařízení MFP nakonfigurováno k použití
konfiguračního nástroje HP MFP Digital Sending Software. Není-li zařízení MFP k použití tohoto
softwaru nakonfigurováno, tlačítko Telefonní seznam se nezobrazí. Chcete-li zařízení MFP
nakonfigurovat k použití nástroje HP MFP Digital Sending Software, postupujte podle uživatelské
příručky k nástroji HP MFP Digital Sending Software
nebo technické příručky k nástroji HP MFP
Digital Sending Software
.

76

Kapitola 3 Používání faxu

CSWW

background image

Pokud je pomocí nástroje HP MFP Digital Sending Software povoleno ověřování, budou v telefonním
seznamu uvedena vaše osobní faxová čísla z adresáře aplikace Microsoft® Exchange.

POZNÁMKA:

Toto zařízení neumožňuje přidávat ani odstraňovat faxová čísla z telefonního seznamu.

Faxová čísla lze přidávat a odstraňovat jen pomocí programu Address Book Manager (ABM)
spuštěného na serveru digitálního odesílání nebo změnou položek v adresáři.

Odeslání faxu pomocí telefonního seznamu ze zařízení HP LaserJet 4345mfp nebo 9040/9050mfp nebo HP

Color LaserJet 4730mfp nebo 9500mfp

1.

Umístěte dokument do automatického podavače dokumentů (ADF) nebo na sklo skeneru.

2.

Na hlavní obrazovce stiskněte ikonu

FAX

. Pravděpodobně budete vyzváni k zadání uživatelského

jména a hesla.

3.

Stiskněte tlačítko

Nastavení

. Ověřte, zda nastavení Popis předlohy odpovídá předloze. Toto

nastavení obsahuje následující parametry:

Formát stránky – například Letter nebo A4

Jednostranný nebo oboustranný tisk

Obsah stránky – text, kombinace textu a grafiky nebo grafika a fotografie; odeslání grafiky
a fotografií v textovém režimu povede k nižší kvalitě obrázků.

Orientace – na výšku nebo na šířku

Režim úlohy umožňuje zkombinovat několik naskenovaných dokumentů do jedné úlohy

Jestliže nastavení neodpovídá, postupujte následujícím způsobem:

a.

Stisknutím tlačítka

Popis předlohy

zobrazíte obrazovku Nastavení předlohy.

b.

Proveďte požadované změny podle předlohy.

c.

Po nastavení všech parametrů se stisknutím tlačítka

OK

vrátíte na obrazovku Nastavení.

POZNÁMKA:

Všechna nastavení provedená na obrazovce Nastavení jsou dočasná a platí

jen pro aktuální fax.

4.

Stisknutím tlačítka

Nastavení faxu

na obrazovce Nastavení můžete změnit následující nastavení:

Ostrost – zvýraznění okrajů textu a obrázků.

Odstranit pozadí – odstranění pozadí, které může být důsledkem kopírování z barevného
papíru.

Oznámit nebo Oznámení – změna způsobu oznámení stavu přenosu faxu (tj. zda byl fax
odeslán nebo zda došlo k chybě a fax nebyl odeslán). V případě zařízení HP LaserJet
4345mfp a 4730mfp lze nastavení oznámení vyvolat pomocí tlačítka

UPOZORNĚNÍ

, které se

nachází na hlavní obrazovce faxu.

POZNÁMKA:

Příkaz Oznámit nebo Oznámení mění nastavení oznámení jen pro aktuální fax.

5.

Po nastavení všech parametrů se stisknutím tlačítka

OK

vrátíte na obrazovku Nastavení.

6.

Chcete-li změnit světlost či tmavost odesílaného faxu, stiskněte na obrazovce Nastavení šipky

Světlé

nebo

Tmavé

.

CSWW

Odeslání faxu

77

background image

7.

Po nastavení všech parametrů na obrazovce Nastavení se stisknutím tlačítka

OK

vrátíte na

obrazovku Fax.

POZNÁMKA:

Používáte-li telefonní seznam, zobrazí se v seznamu příjemců faxu namísto čísel

jména.

8.

Stisknutím tlačítka

Telef. seznam

zobrazíte obrazovku Telefonní seznam faxu.

9.

Vyberte pomocí tlačítek se šipkami jméno nebo číslo v seznamu a potom stisknutím tlačítka

Přidat

přidejte toto jméno nebo číslo do okna. Můžete přidat libovolný počet jmen a čísel.

Pomocí tlačítka

Podrobnosti

můžete u vybrané položky telefonního seznamu zobrazit faxové číslo

nebo seznam faxových čísel. Stisknutím tlačítka

Osobní

zobrazíte pouze položky telefonního

seznamu z adresáře uživatele. Pomocí tlačítka

Všechny

zobrazíte souhrnný seznam veřejných

faxových čísel a osobních záznamů z adresáře.

10.

Stisknutím tlačítka

OK

se vrátíte na obrazovku Fax. V okně Příjemci bude zobrazen seznam jmen

příjemců faxu.

11.

Odešlete fax stisknutím tlačítka

Start

. Můžete stisknout tlačítko

Start

na dotykové obrazovce nebo

zelené tlačítko

Start

na ovládacím panelu.

POZNÁMKA:

Pokud jste na obrazovce Nastavení změnili nějaké parametry (například oznámení

nebo jste přepnuli na oboustranný tisk), zobrazí se obrazovka Zpracování úlohy s dotazem „Chcete
uchovat aktuální nastavení?“. Stisknete-li tlačítko

Ano

, zařízení MFP se vrátí na obrazovku Fax a

provedené nastavení zůstane zachováno. Můžete tak odeslat další fax s použitím stejného nastavení.
Jestliže stisknete tlačítko

Ne

, budou nastavení zrušena (budou obnoveny výchozí hodnoty) a zobrazí

se hlavní obrazovka zařízení MFP.

Odeslání faxu pomocí telefonního seznamu v zařízení HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP,

M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a zařízení HP Color LaserJet CM4730 MFP nebo

CM6040 MFP Series

1.

Stisknutím ikony

FAX

na ovládacím panelu zobrazíte obrazovku Fax.

2.

Stisknutím ikony

Adresář

zobrazte obrazovku Address Book.

3.

Vyberte v rozevírací nabídce zdroj telefonního seznamu.

4.

Klepnutím na názvy vyberte příjemce a stisknutím ikony

Šipka vpravo

přesuňte vybrané názvy do

části Příjemci faxu.

5.

Stisknutím tlačítka

OK

se vrátíte na obrazovku Fax.

6.

Odešlete fax stisknutím tlačítka

Start

. Můžete stisknout tlačítko

Start

na dotykové obrazovce nebo

zelené tlačítko

Start

na ovládacím panelu.