HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Odeslání faxu pomocí rychlé volby jedním stisknutím

background image

Odeslání faxu pomocí rychlé volby jedním stisknutím

POZNÁMKA:

Před odesláním faxu pomocí rychlé volby jedním stisknutím je třeba vytvořit rychlou

volbu. Informace naleznete v části

Vytvoření a odstranění seznamů rychlé volby na stránce 83

. Poté

nastavte tlačítka pro rychlou volbu. Informace naleznete v části

Přiřazení rychlé volby jedním stisknutím

tlačítka v zařízení HP LaserJet 4345mfp nebo 9040/9050mfp nebo HP Color LaserJet 4730mfp nebo
9500mfp na stránce 86

.

POZNÁMKA:

Pokud jste na obrazovce Nastavení změnili nějaké parametry (například oznámení

nebo jste přepnuli na oboustranný tisk), zobrazí se obrazovka Zpracování úlohy s dotazem „Chcete
uchovat aktuální nastavení?“. Stisknete-li tlačítko

Ano

, zařízení MFP se vrátí na obrazovku Fax a

provedené nastavení zůstane zachováno. Můžete tak odeslat další fax s použitím stejného nastavení.
Jestliže stisknete tlačítko

Ne

, budou nastavení zrušena (budou obnoveny výchozí hodnoty) a zobrazí

se hlavní obrazovka zařízení MFP.

74

Kapitola 3 Používání faxu

CSWW

background image

Odeslání faxu pomocí rychlé volby jedním stisknutím ze zařízení HP LaserJet 4345mfp nebo 9040/9050mfp

nebo HP Color LaserJet 4730mfp nebo 9500mfp

1.

Umístěte dokument do automatického podavače dokumentů (ADF) nebo na sklo skeneru.

2.

Na hlavní obrazovce stiskněte ikonu

FAX

. Pravděpodobně budete vyzváni k zadání uživatelského

jména a hesla.

3.

Stiskněte tlačítko

Nastavení

. Ověřte, zda nastavení Popis předlohy odpovídá předloze. Toto

nastavení obsahuje následující parametry:

Formát stránky – například Letter nebo A4

Jednostranný nebo oboustranný tisk

Obsah stránky – text, kombinace textu a grafiky nebo grafika a fotografie; odeslání grafiky
a fotografií v textovém režimu povede k nižší kvalitě obrázků.

Orientace – na výšku nebo na šířku

Režim úlohy umožňuje zkombinovat několik naskenovaných dokumentů do jedné úlohy

Jestliže nastavení neodpovídá, postupujte následujícím způsobem:

a.

Stisknutím tlačítka

Popis předlohy

zobrazíte obrazovku Nastavení předlohy.

b.

Proveďte požadované změny podle předlohy.

c.

Po nastavení všech parametrů se stisknutím tlačítka

OK

vrátíte na obrazovku Nastavení.

POZNÁMKA:

Všechna nastavení provedená na obrazovce Nastavení jsou dočasná a platí jen

pro aktuální fax.

4.

Stisknutím tlačítka

Nastavení faxu

na obrazovce Nastavení můžete změnit následující nastavení:

Ostrost – zvýraznění okrajů textu a obrázků.

Odstranit pozadí – odstranění pozadí, které může být důsledkem kopírování z barevného
papíru.

5.

Po nastavení všech parametrů se stisknutím tlačítka

OK

vrátíte na obrazovku Nastavení.

6.

Chcete-li změnit světlost či tmavost odesílaného faxu, stiskněte na obrazovce Nastavení šipky

Světlé

nebo

Tmavé

a stisknutím tlačítka

OK

se vraťte na obrazovku Nastavení.

7.

Po nastavení všech parametrů na obrazovce Nastavení se stisknutím tlačítka

OK

vraťte na

obrazovku Fax.

8.

Chcete-li oznamování změnit, stiskněte tlačítko

UPOZORNĚNÍ

. Proveďte změny nastavení

oznamování a stisknutím tlačítka

OK

se vrátíte na obrazovku Nastavení.

POZNÁMKA:

Příkaz Oznámit nebo Oznámení mění nastavení oznámení jen pro aktuální fax.

9.

Stiskněte požadované tlačítko rychlé volby jedním stisknutím.

10.

Odešlete fax stisknutím tlačítka

Start

. Můžete stisknout tlačítko

Start

na dotykové obrazovce nebo

zelené tlačítko

Start

na ovládacím panelu.

CSWW

Odeslání faxu

75