HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Vyhledání v seznamu rychlého vytáčení podle názvu

background image

Vyhledání v seznamu rychlého vytáčení podle názvu

Tato funkce slouží k vyhledání existujícího záznamu rychlého vytáčení podle názvu.

Vyhledání v seznamu rychlého vytáčení podle názvu na zařízení HP LaserJet 4345mfp, HP Color LaserJet

4730mfp, HP LaserJet 9040/9050mfp a HP Color LaserJet 9500mfp

POZNÁMKA:

Tato je funkce je u těchto modelů nová.

1.

Stisknutím ikony

FAX

na hlavní obrazovce ovládacího panelu zobrazíte obrazovku Fax.

2.

Stisknutím tlačítka

Rychlá volba

zobrazíte obrazovku rychlého vytáčení.

3.

Stisknutím volby

Hledání

zpřístupníte klávesnici na obrazovce.

4.

Zadejte název rychlé volby. Při zadávání hledaného názvu jsou automaticky vyplněny zbývající
písmena prvního odpovídajícího názvu rychlé volby. V případě potřebu můžete zadávat další znaky
a tím volbu zpřesnit.

5.

Jakmile na vyhledávací obrazovce vyhledáte požadovanou rychlou volbu, stiskněte tlačítko

OK

.

Zobrazí se seznam voleb rychlého vytáčení, zadaná volba bude v horní části seznamu.

6.

Vyberte název rychlé volby z tohoto seznamu a stiskněte tlačítko

OK

. Rychlá volba bude vložena

do seznamu příjemců na obrazovce Fax. Než stisknete tlačítko

OK

, můžete takto vybrat více

rychlých voleb.

POZNÁMKA:

Pokud neznáte přesný název volby rychlého vytáčení, kterou chcete použít, zadejte

první znak, zobrazí se výběr ze seznamu. Například pokud chcete zobrazit volby, jejichž názvy začínají
písmenem N, zadejte písmeno N. Pokud neexistuje žádný takový záznam, zobrazí se zpráva a poté se
zobrazí záznam který je písmenu N nejblíže.

Vyhledání v seznamu rychlého vytáčení podle názvu v zařízení HP LaserJet M5035, M5025, M3035, M3027,

M4345, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet CM4730 MFP a CM6040 MFP Series

1.

Stisknutím ikony

FAX

na hlavní obrazovce ovládacího panelu zobrazíte obrazovku Fax.

2.

Stiskněte tlačítko

Hledání rychlého vytáčení

. Toto tlačítko vypadá jako lupa a je umístěno vpravo

vedle tlačítka

Rychlá volba

.

3.

Zadejte první znaky názvu, který hledáte. Pokud budou nalezeny shodné záznamy, zobrazí se tyto
záznamy v horní části obrazovky. V případě potřeby projděte všechny záznamy nebo zadejte více
znaků, čímž výběr zúžíte.

4.

V seznamu vyberte požadovaný název a stiskněte tlačítko

OK

. Seznam rychlých voleb na hlavní

obrazovce faxu zobrazuje vybraný záznam v horní části seznamu.

5.

Stiskněte vybraný záznam. Záznam se přidá do seznamu příjemců.

6.

Podle potřeby vyberte nebo vyhledejte další příjemce.