HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Příjem faxů

background image

Příjem faxů

Pokud faxové příslušenství přijímá příchozí faxy, ukládá je před vytištěním do paměti. Jakmile je celý
fax uložen, je vytištěn a potom odstraněn z paměti. Faxy jsou tištěny při příjmu, pokud není zapnuto
plánování tisku faxů. Je-li tato funkce zapnuta, budou všechny příchozí faxy ukládány do paměti a
nebudou tištěny. Je-li plánování tisku faxů vypnuto, budou všechny uložené faxy tištěny. Další informace
viz část

Plánování tisku faxů (zámek paměti) na stránce 91

.

Způsob příjmu faxů můžete upravit změnou výchozího nastavení příjmu faxů. Následuje seznam
možností těchto nastavení:

nastavení počtu zazvonění pro příjem,

tisk data, času a čísla stránky na faxech (razítko),

nastavení vstupního zásobníku papíru a cílové přihrádky,

předávání faxů na jiné číslo,

blokování faxů z určitých čísel,

plánování tisku faxů (zámek paměti).

Informace o nastavení těchto položek nabídky jsou uvedeny v části

Nastavení faxu na stránce 41

.

POZNÁMKA:

Příchozí faxy nelze zrušit.

82

Kapitola 3 Používání faxu

CSWW