HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Zrušení nebo změna přiřazení rychlé volby jedním stisknutím tlačítka v zařízení HP LaserJet 4345mfp

background image

Přiřazení rychlé volby jedním stisknutím tlačítka v zařízení HP LaserJet

4345mfp nebo 9040/9050mfp nebo HP Color LaserJet 4730mfp nebo

9500mfp

1.

Vytvořte rychlou volbu. Další informace viz část

Vytvoření a odstranění seznamů rychlé volby

na stránce 83

.

2.

Stisknutím tlačítka

Konfigurovat

na obrazovce Fax zobrazte obrazovku Konfigurace tlačítka rychlé

volby jedním stisknutím.

3.

Stiskněte kterékoli

Dostupné

číslo, které chcete přiřadit rychlé volbě.

4.

Na kartě

Seznam rychlých voleb

zaškrtněte políčko rychlé volby, které chcete tlačítku přiřadit.

5.

Stiskněte tlačítko

OK

.

6.

Tato nastavení přijmete stisknutím tlačítka

OK

.

Zrušení nebo změna přiřazení rychlé volby jedním stisknutím tlačítka v

zařízení HP LaserJet 4345mfp nebo 9040/9050mfp nebo HP Color LaserJet

4730mfp nebo 9500mfp

Chcete-li zrušit přiřazení seznamu rychlé volby jedním stisknutím tlačítku, postupujte následujícím
způsobem.

1.

Stisknutím tlačítka

Konfigurovat

na klávesnici s tlačítky rychlé volby zobrazte obrazovku

Konfigurace tlačítka rychlé volby jedním stisknutím.

2.

Stiskněte číselné tlačítko s názvem rychlé volby, kterou chcete odebrat.

3.

Zobrazí se obrazovka Tlačítko je již nakonfigurováno. Stisknutím tlačítka

Smazat

zrušíte přiřazení

názvu rychlé volby jedním stisknutím tlačítka. Stisknutím tlačítka

Přiřadit

přiřadíte tlačítku jiný název

rychlé volby. Stisknutím tlačítka

Storno

se vrátíte na obrazovku Konfigurace tlačítka rychlé volby

jedním stisknutím.

4.

Tato nastavení přijmete stisknutím tlačítka

OK

.

86

Kapitola 3 Používání faxu

CSWW