HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Chování při tisku faxů

background image

Chování při tisku faxů

Pro zvýšení zabezpečení faxů se změnilo chování funkce pro tisk faxů u produktů HP LaserJet M5035
MFP, M5025 MFP, M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color
LaserJet CM4730 MFP a CM6040 MFP Series. Základní rozdíly jsou v hlášení volání, hlášení T.30,
nabídkách hlášení a v tom jak se zobrazuje a používá stavový řádek ovládacího panelu. Následující
tabulka předpokládá, že je aktivován tisk faxů.

Nastavení
nabídky pro
hlášení volání a
pro hlášení T.30

Kdy je fax přijat,
jak se používá
hlášení volání a
hlášení T.30?

Co se stane, když
je vytištěn
uložený fax?

Co se stane
s nabídkami pro
hlášení faxů a
hlášení T.30?

Zobrazuje
ovládací panel
příchozí telefonní
číslo?

Dřívější fungování
MFP (9500,
9040/50, 4345,
4730)

Nikdy

Nevytiskne se

Fax se vytiskne

Zobrazí se

Ano

Každý fax

Nevytiskne se

Fax se vytiskne

Zobrazí se

Ano

Zařízení MFP
M5035, M5025,
M3035, M3027,
M4345, M9040,
M9050, CM4730,
CM6040

Nikdy

Nevytiskne se

Fax se vytiskne

Skryto

Skryto

Každý fax

Nevytiskne se,
uloží se ve faxu

Fax se vytiskne,
vytiskne se hlášení
volání

Skryto

Skryto

CSWW

Plánování tisku faxů (zámek paměti)

91