HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Povolení nebo zakázání plánování tisku faxů

background image

Povolení nebo zakázání plánování tisku faxů

POZNÁMKA:

Před povolením časového plánu tisku faxů je třeba vytvořit časový plán. Další informace

viz část

Vytvoření časového rozvrhu tisku faxů na stránce 93

.

Povolení nebo zakázání plánování tisku faxů u zařízení HP LaserJet 4345mfp nebo 9040/9050mfp nebo

HP Color LaserJet 4730mfp nebo 9500mfp

1.

Stisknutím tlačítka

Nabídka

na ovládacím panelu přejdete do hlavní nabídky.

2.

Stisknutím tlačítka

FAX

zobrazíte nabídku faxu.

3.

Přejděte na tlačítko

PŘÍJEM FAXU

a stiskněte je.

4.

Přejděte na položku

Tisk faxu

, jejím stisknutím zobrazíte nabídku kódu PIN.

5.

Zadejte kód PIN (alespoň čtyři číslice) a potom stisknutím tlačítka

OK

zobrazte nabídku Tisk

faxu. Pokud jste dosud kód PIN nevytvořili, zobrazí se výzva k jeho vytvoření.

POZNÁMKA:

Vždy uložte kód PIN na bezpečném místě. Jestliže kód PIN ztratíte, bude nutné

obrátit se na technickou podporu společnosti HP a požádat o pokyny, jak kód PIN obnovit. Další
informace viz část

Služby zákazníkům společnosti HP na stránce 123

.

6.

Stiskněte volbu

Režim tisku faxu

.

7.

Vyberte režim tisku faxů:

Chcete-li zakázat tisk faxů a ukládat všechny přijaté faxy do paměti, klepněte na možnost

Uložit všechny přijaté faxy

.

Chcete-li povolit tisk všech uložených faxů a tisknout všechny faxy, které budou přijaty,
klepněte na možnost

Vytisknout všechny přijaté faxy

.

Chcete-li automaticky zapínat a vypínat tisk faxů pomocí časového rozvrhu tisku faxů,
klepněte na možnost

Vytvořit plán tisku faxů

.

8.

Opusťte tuto obrazovku stisknutím tlačítka

OK

.

Zapnutí nebo vypnutí časového rozvrhu pro tisk faxů v zařízení HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP,

M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet CM4730 MFP a CM6040

MFP Series

1.

Stisknutím ikony

Správa

na ovládacím panelu zobrazíte nabídku pro správu.

2.

Přejděte k položce

Čas/plánování

a stiskněte ji. Zobrazí se obrazovka Time/Scheduling.

3.

Přejděte na položku

Tisk faxu

, jejím stisknutím zobrazíte nabídku kódu PIN.

4.

Stisknutím textového pole zobrazte klávesnici.

5.

Zadejte pomocí klávesnice kód PIN (alespoň čtyři číslice) a potom stisknutím tlačítka

OK

zobrazte

nabídku tisku faxu.

Pokud jste dosud kód PIN nevytvořili, zobrazí se výzva k jeho vytvoření.

POZNÁMKA:

Vždy uložte kód PIN na bezpečném místě. Jestliže kód PIN ztratíte, bude nutné

obrátit se na technickou podporu společnosti HP a požádat o pokyny, jak kód PIN obnovit. Další
informace viz část

Služby zákazníkům společnosti HP na stránce 123

.

6.

Přejděte na volbu

Režim tisku faxu

a stiskněte ji.

92

Kapitola 3 Používání faxu

CSWW

background image

7.

Vyberte režim tisku faxů:

Chcete-li zakázat tisk faxů a ukládat všechny přijaté faxy do paměti, stiskněte možnost

Uložit

všechny přijaté faxy

.

Chcete-li povolit tisk všech uložených faxů a tisknout všechny faxy, které budou přijaty,
stiskněte možnost

Vytisknout všechny přijaté faxy

.

Chcete-li automaticky zapínat a vypínat tisk faxů pomocí časového rozvrhu tisku faxů,
stiskněte možnost

Použít časovač tisku faxů

.

8.

Nastavování ukončíte, pokud přejdete k položce

Uložit

a stisknete ji.

POZNÁMKA:

Pro tisk faxů a předávání faxů se používá stejný kód PIN. Pokud jste vytvořili kód PIN

pro předávání faxů, zadejte jej zde.