HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Vytvoření časového rozvrhu tisku faxů

background image

Vytvoření časového rozvrhu tisku faxů

Vytvoření časového rozvrhu tisku faxů u zařízení HP LaserJet 4345mfp nebo 9040/9050mfp nebo HP Color

LaserJet 4730mfp nebo 9500mfp

1.

Stisknutím tlačítka

Nabídka

na ovládacím panelu přejdete do hlavní nabídky.

2.

Stisknutím tlačítka

FAX

zobrazíte nabídku faxu.

3.

Přejděte na položku

PŘÍJEM FAXU

a stiskněte ji.

4.

Přejděte na položku

Tisk faxu

, jejím stisknutím zobrazíte nabídku kódu PIN.

5.

Zadejte kód PIN a stisknutím tlačítka

OK

zobrazte nabídku Tisk faxu. Pokud jste dosud kód PIN

nevytvořili, zobrazí se výzva k jeho vytvoření.

6.

Nastavení časového rozvrhu zobrazíte stisknutím tlačítka

Vytvořit plán tisku faxů

.

7.

Chcete-li nastavit plánovaný čas, od kterého se faxy nemají tisknout (zahájit interval uzamčení,
kdy se faxy ukládají do paměti), vyberte možnost

Čas ukončení tisku

, zadejte čas a klepněte na

tlačítko

OK

.

8.

Chcete-li nastavit plánovaný čas, od kterého se faxy začnou tisknout (konec intervalu uzamčení,
kdy se faxy přestanou ukládat do paměti), vyberte možnost

Čas zahájení tisku

, zadejte čas a

klepněte na tlačítko

OK

.

9.

Stisknutím tlačítka

Dny časovače

zobrazíte seznam dní.

10.

Stisknutím možnosti

ULOŽIT VŠECHNY FAXY

bude fax uzamčen 24 hodin denně.

11.

Opusťte tuto obrazovku stisknutím tlačítka

OK

.

Vytvoření časového rozvrhu tisku faxů v zařízení HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025

MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet CM4730 MFP a CM6040 MFP Series

1.

Stisknutím ikony

Správa

na ovládacím panelu zobrazíte nabídku pro správu.

2.

Stisknutím tlačítka

Čas/plánování

zobrazíte obrazovku časového rozvrhu.

3.

Stisknutím tlačítka

Tisk faxu

zobrazíte nabídku kódu PIN.

4.

Stisknutím textového pole zobrazte klávesnici.

CSWW

Plánování tisku faxů (zámek paměti)

93

background image

5.

Zadejte pomocí klávesnice kód PIN (alespoň čtyři číslice) a potom stisknutím tlačítka

OK

zobrazte

nabídku tisku faxu.

Pokud jste dosud kód PIN nevytvořili, zobrazí se výzva k jeho vytvoření.

6.

Stiskněte tlačítko

Režim tisku faxu

, potom stiskněte tlačítko

Použít časovač tisku faxů

.

7.

Nastavení časového rozvrhu zobrazíte stisknutím tlačítka

Vytvořit plán tisku faxů

. Chcete-li upravit

časy začátku a konce, vyberte den, vyberte možnost

Podle časovače

a poté stiskněte tlačítko

Uložit

.

POZNÁMKA:

Následující nabídka umožňuje upravit dobu začátku nebo konce tisku. Chcete-li

upravit obojí, stiskněte tlačítko

Zpět

po úpravě jedné hodnoty, čímž se vrátíte do předchozí nabídky

a můžete upravit druhou.

8.

Chcete-li nastavit plánovaný čas, od kterého se faxy začnou tisknout (konec intervalu uzamčení,
kdy se faxy přestanou ukládat do paměti), vyberte možnost

Čas zahájení tisku

.

a.

Stisknutím textového pole zobrazte klávesnici.

b.

Zadejte hodnotu pro hodinu a stiskněte tlačítko

OK

.

c.

Stisknutím tlačítka

Uložit

uložte nastavení hodin.

d.

Stisknutím textového pole zobrazte klávesnici.

e.

Zadejte hodnotu (1-59) pro minuty a stiskněte tlačítko

OK

.

f.

Stisknutím tlačítka

Uložit

uložte nastavení minut.

g.

Stiskněte tlačítko

dopoledne

nebo

odpoledne

.

h.

Zobrazí se dotaz, zda chcete použít změny u všech naplánovaných dnů. Stisknutím tlačítka

Ano

použijete změny u všech naplánovaných dnů nebo stisknutím

Ne

použijete změny pouze

u akutálně vybraného naplánovaného data.

i.

Stiskněte tlačítko

Uložit

.

9.

Chcete-li nastavit plánovaný čas, od kterého se faxy nebudou tisknout (začátek intervalu uzamčení,
kdy se faxy začnou ukládat do paměti), vyberte možnost

Čas ukončení tisku

.

a.

Stisknutím textového pole zobrazte klávesnici.

b.

Zadejte hodnotu pro hodinu a stiskněte tlačítko

OK

.

c.

Stisknutím tlačítka

Uložit

uložte nastavení hodin.

d.

Stisknutím textového pole zobrazte klávesnici.

e.

Zadejte hodnotu (1-59) pro minuty a stiskněte tlačítko

OK

.

f.

Stisknutím tlačítka

Uložit

uložte nastavení minut.

g.

Stiskněte tlačítko

dopoledne

nebo

odpoledne

.

h.

Zobrazí se dotaz, zda chcete použít změny u všech naplánovaných dnů. Stisknutím tlačítka

Ano

použijete změny u všech naplánovaných dnů nebo stisknutím

Ne

použijete změny pouze

u akutálně vybraného naplánovaného data.

i.

Stiskněte tlačítko

Uložit

.

94

Kapitola 3 Používání faxu

CSWW