HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Použití faxu v sítích VoIP

background image

Použití faxu v sítích VoIP

Technologie VoIP převádí analogový telefonní signál na digitální. Bity digitálního signálu jsou poté
seskupeny do paketů, které putují sítí Internet. Tyto pakety jsou v cíli nebo poblíž cíle opět převedeny
na analogový signál.

Přenos informací v síti Internet se děje digitální formou namísto analogové. Z tohoto důvodu se vyskytují
odlišná omezení přenosu faxů, která mohou vyžadovat rozdílné nastavení faxu než v případě analogové
sítě PSTN (Public Switched Telephone Network). Fax je výrazně závislý na časování a kvalitě signálu,
takže je faxový přenos citlivější na prostředí VoIP.

V následující části jsou uvedeny doporučené změny nastavení analogového faxového příslušenství 300 v

případě, že je připojeno ke službě VoIP:

Začněte s faxem nastaveným v režimu V.34 a se zapnutým režimem ECM (Error Correction Mode).
Protokol V.34 zvládá změny v rychlosti přenosu potřebné k tomu, aby vyhověl sítím VoIP.

Pokud dochází s nastaveným protokolem V.34 k četným chybám nebo opakovaným pokusům,
nastavte možnost V.34 Off a nastavte maximální přenosovou rychlost na hodnotu 14 400 bps.

Pokud stále dochází k chybám a opakovaným pokusům, nastavte nižší rychlost faxu (některé
systémy VoIP nezvládají vyšší rychlosti faxového signálu). Nastavte maximální přenosovou
rychlost na hodnotu 9 600 bps.

V ojedinělých případech, pokud k chybám stále dochází, vypněte režim ECM. Může dojít ke snížení
kvality obrazu. Před použitím tohoto nastavení se ujistěte, že je při vypnutém režimu ECM kvalita
obrazu přijatelná.

Pokud předchozí změny nastavení nezlepšily spolehlivost faxu v síti VoIP, obraťte se na svého
poskytovatele služeb VoIP.

CSWW

Použití faxu v sítích VoIP

95

background image

96

Kapitola 3 Používání faxu

CSWW

background image

4