HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Vytvoření a odstranění seznamů rychlé volby

background image

Vytvoření a odstranění seznamů rychlé volby

Pomocí rychlé volby můžete jednomu číslu nebo skupině čísel přiřadit název rychlé volby a potom na
toto číslo nebo čísla odeslat fax zvolením tohoto názvu.