HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Odstranění jednoho čísla ze seznamu rychlé volby

background image

Odstranění jednoho čísla ze seznamu rychlé volby

Odstranění jednoho čísla ze seznamu rychlé volby v zařízeních HP LaserJet 4345mfp, 9040/9050mfp nebo

5035mfp nebo HP Color LaserJet 4730mfp nebo 9500mfp

1.

Stisknutím ikony

FAX

na hlavní obrazovce ovládacího panelu zobrazíte obrazovku Fax.

2.

Stisknutím tlačítka

Rychlá volba

zobrazíte obrazovku rychlého vytáčení.

3.

Stiskněte zaškrtávací políčko před rychlou volbou obsahující číslo, které chcete odstranit. Je
možné, že k zobrazení názvu rychlé volby bude nutné použít tlačítka se šipkami.

4.

Stisknutím tlačítka

Podrobnosti

zobrazíte seznam čísel rychlé volby.

5.

Pomocí tlačítek se šipkami nahoru a dolů vyberte číslo, které chcete odstranit.

6.

Stiskněte tlačítko

Odebrat

nebo

Odebrat vše

.

7.

Stiskněte tlačítko

OK

nebo

Storno

.

84

Kapitola 3 Používání faxu

CSWW

background image

Odstranění jednoho čísla ze seznamu rychlé volby v zařízení HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345

MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet CM4730 MFP a CM6040 MFP

Series

1.

Stisknutím ikony

FAX

na ovládacím panelu zobrazíte obrazovku Fax.

2.

Stisknutím tlačítka

Rychlé vytáčení

zobrazíte obrazovku rychlého vytáčení.

3.

Stiskněte číslo

Rychlá volba

se seznamem, který má být upraven.

4.

Stisknutím textového pole Faxová čísla zobrazte klávesnici.

5.

V seznamu faxových čísel vyhledejte číslo, které má být odstraněno, a dotkněte se obrazovky
napravo od poslední číslice toho čísla. Faxové číslo odstraňte pomocí klávesy BACKSPACE.

6.

Stisknutím tlačítka

OK

se vrátíte na obrazovku

Rychlé vytáčení

.

7.

Stisknutím tlačítka

OK

se vrátíte na obrazovku Fax.