HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Odstranění seznamu rychlé volby

background image

Odstranění seznamu rychlé volby

Odstranění seznamu rychlé volby ze zařízení HP LaserJet 4345mfp, 9040/9050mfp nebo 5035mfp nebo HP

Color LaserJet 4730mfp nebo 9500mfp

1.

Stisknutím ikony

FAX

na hlavní obrazovce ovládacího panelu zobrazíte obrazovku Fax.

2.

Stisknutím tlačítka

Rychlá volba

zobrazíte obrazovku rychlého vytáčení.

3.

V seznamu rychlých voleb zvolte název rychlé volby.

4.

Stisknutím tlačítka

Odstranit

smažete seznam rychlé volby.

5.

Stisknutím tlačítka

Ano

smazání potvrdíte, stisknutím tlačítka

Ne

zůstane seznam zachován.

6.

Stisknutím tlačítka

OK

se vrátíte na obrazovku Fax.

Odstranění seznamu rychlé volby v zařízení HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP,

M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet CM4730 MFP a CM6040 MFP Series

1.

Stisknutím ikony

FAX

na hlavní obrazovce ovládacího panelu zobrazíte obrazovku Fax.

2.

Stisknutím tlačítka

Rychlá volba

zobrazíte obrazovku rychlého vytáčení.

3.

Stiskněte číslo

Rychlá volba

se seznamem, který má být smazán.

4.

Stiskněte tlačítko

Odstranit

.

5.

Na další obrazovce bude požádáni o potvrzení odstranění.

6.

Stisknutím tlačítka

Ano

smažete seznam rychlého vytáčení.

7.

Opětovným stisknutím tlačítka

Ano

se vrátíte na obrazovku Fax.