HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Přidání čísla do existujícího seznamu rychlé volby

background image

Přidání čísla do existujícího seznamu rychlé volby

Přidání čísla do existujícího seznamu rychlé volby v zařízeních HP LaserJet 4345mfp, 9040/9050mfp nebo

5035mfp nebo HP Color LaserJet 4730mfp nebo 9500mfp

1.

Stisknutím ikony

FAX

na hlavní obrazovce ovládacího panelu zobrazíte obrazovku Fax.

2.

Stisknutím tlačítka

Rychlá volba

zobrazíte obrazovku rychlého vytáčení.

3.

Dotkněte se zaškrtávacího políčka před rychlou volbou. Je možné, že k zobrazení názvu rychlé
volby bude nutné použít tlačítka se šipkami.

4.

Stisknutím tlačítka

Podrobnosti

zobrazíte seznam čísel rychlé volby.

5.

Stiskněte tlačítko

Další číslo

.

6.

Zadejte číslo pomocí klávesnice. Opakováním tohoto kroku zadejte všechna čísla rychlé volby.

7.

Rychlou volbu potvrďte stisknutím tlačítka

OK

.

Přidání čísla do existujícího seznamu rychlé volby v zařízení HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345

MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet CM4730 MFP a CM6040 MFP

Series

1.

Stisknutím ikony

FAX

na ovládacím panelu zobrazíte obrazovku Fax.

2.

Stisknutím tlačítka

Rychlé vytáčení

zobrazíte obrazovku rychlého vytáčení.

3.

Stiskněte číslo

Rychlá volba

se seznamem, který má být upraven.

4.

Stisknutím textového pole

Faxová čísla

zobrazíte klávesnici.

5.

Zadejte pomocí klávesnice faxové číslo, které má být přidáno do seznamu rychlé volby.

POZNÁMKA:

Kurzor se nastaví na následující volné pole pod naposledy zadaným faxovým

číslem v seznamu rychlé volby.

6.

Stisknutím tlačítka

OK

se vrátíte na obrazovku

Rychlé vytáčení

.

7.

Stisknutím tlačítka

OK

se vrátíte na obrazovku Fax.

CSWW

Vytvoření a odstranění seznamů rychlé volby

85