HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Zabezpečené nastavení

background image

Zabezpečené nastavení

Předávání faxů a tisk faxů jsou zabezpečené funkce, které vyžadují zadání kódu PIN. Při prvním přístupu
k těmto nastavením bude nutné vytvořit kód PIN. Po vytvoření můžete tento kód použít k přístupu
k oběma funkcím. To znamená, že kód PIN vytvořený pro předávání faxů bude používán i pro přístup
k funkci tisku faxů; byl-li kód PIN naopak nejprve vytvořen pro tisk faxů, musí být použit i pro přístup
k funkci předávání faxů. K přístupu k těmto zabezpečeným nastavením může být vytvořen jen jeden
kód PIN.

Je-li povolena zpráva o faxovém volání s miniaturami a je povolen tisk faxů nebo předávání faxů,
vytiskne se zpráva s miniaturou první stránky faxu. Chcete-li použít funkci zabezpečeného tisku faxů,
zakažte tisk miniatury na zprávě o faxovém volání.