HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Změna kódu PIN

background image

Změna kódu PIN

Tento postup popisuje změnu existujícího kódu PIN.

UPOZORNĚNÍ:

Vždy uložte kód PIN na bezpečném místě. Jestliže kód PIN ztratíte, bude nutné obrátit

se na technickou podporu společnosti HP a požádat o pokyny, jak kód PIN obnovit. Další informace viz
část

Služby zákazníkům společnosti HP na stránce 123

.

Změna kódu PIN v zařízeních HP LaserJet 4345mfp nebo 9040/9050mfp nebo HP Color LaserJet 4730mfp

nebo 9500mfp

1.

Stisknutím tlačítka

Nabídka

na ovládacím panelu přejdete do hlavní nabídky.

2.

Stisknutím tlačítka

FAX

zobrazíte nabídku faxu.

3.

Přejděte na tlačítko

PŘÍJEM FAXU

a stiskněte je.

4.

Přejděte na položku

PŘEPOSLAT FAX

a jejím stisknutím zobrazte obrazovku s nastavením.

5.

Stisknutím tlačítka

Změnit kód PIN

zobrazíte obrazovku kódu PIN.

6.

Zadejte pomocí klávesnice kód PIN (alespoň čtyři číslice) a potom stisknutím tlačítka

OK

zobrazte

obrazovku Změnit kód PIN.

7.

Zadejte pomocí klávesnice nový kód PIN a stiskněte tlačítko

OK

.

8.

Zadejte kód PIN znovu pro kontrolu a potom jej stisknutím tlačítka

OK

uložte.

Změna kódu PIN v zařízení HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP,

M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet CM4730 MFP a CM6040 MFP Series

1.

Stisknutím ikony

Správa

na ovládacím panelu zobrazíte nabídku pro správu.

2.

Stisknutím tlačítka

Výchozí možnosti úlohy

zobrazíte nabídku výchozích možností úloh.

3.

Stisknutím tlačítka

Výchozí možnosti faxu

zobrazíte nabídku výchozích možností faxu.

4.

Stisknutím tlačítka

Příjem faxu

zobrazíte obrazovku přijímání faxů.

5.

Stisknutím tlačítka

Předání faxu

zobrazíte obrazovku kódu PIN.

6.

Zadejte pomocí klávesnice kód PIN (alespoň čtyři číslice) a potom stisknutím tlačítka

OK

zobrazte

obrazovku pro předání faxu.

7.

Stisknutím tlačítka

Změnit kód PIN

zobrazíte obrazovku kódu PIN.

88

Kapitola 3 Používání faxu

CSWW

background image

8.

Zadejte pomocí klávesnice nový kód PIN (alespoň čtyři číslice) a stiskněte tlačítko

OK

.

9.

Pomocí klávesnice potvrďte nový kód PIN a stiskněte tlačítko

OK

.

10.

Znovu stiskněte tlačítko

OK

.

CSWW

Zabezpečené nastavení

89