HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - S

background image

S

Safari, understøttede versioner 3
Send til e-mail, skærmbillede 43
Send til fax, skærmbillede 46
sende faxer 47, 49
serienummer 16
server, HP Jetdirect 58
servicekontraktlink 61
serviceudbydere

advarsler, opsætte 25
links til 61
logge af 4
logge på som 3

sidetæller 14
Sikkerhed, skærmbillede 33
sikkerhedsindstillinger

faxmodem 49
generelt 33

SMTP-gateway, indstillinger 43
Sprog, skærmbillede 37
standardpapirformat, indstille 23
status

advarsler 25
forbrugsvarer 12
netværk 57
sende informationssider via e-mail 30

Status på forbrugsvarer, skærmbillede 12
strøm, indstille vækningsklokkeslæt 39

background image

DAWW

Indeks 65

support

instant 60
produkt 61

systemkrav 3