HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Indhold

background image

Indhold iii

Indhold

1 Oversigt

Hvad er en integreret webserver? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Yderligere funktioner med en permanent lagerenhed . . . . . . . . . . . . . .2
HP Web Jetadmin og HP Integreret Webserver. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Systemkrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Åbning af HP Integreret Webserver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Login og logoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Navigering i HP Integreret Webserver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

2 Visning af produktstatus
fra informationsskærmbillederne

Enhedsstatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Konfigurationsside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Status på forbrugsvarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Hændelseslog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Side for forbrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Oplysninger om enhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Kontrolpanel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Udskriv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Udskrivning af en fil vha. skærmbilledet Udskriv . . . . . . . . . . . . . . . . .19

3 Konfiguration af produktet
fra skærmbillederne under Indstillinger

Konfigurer enhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Brug af menuerne på skærmbilledet Konfigurer enhed . . . . . . . . . . . .23

E-mail-server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Konfiguration af udgående e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Konfiguration af indgående e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Advarsler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Brug af skærmbilledet Advarsler sammen med et produkt . . . . . . . . .26
Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

AutoSend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Sikkerhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Rediger andre links . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Tilføjelse af et link. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Fjernelse af et link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Oplysninger om enhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Dato og klokkeslæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Vækningsklokkeslæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

4 Valg af indstillinger for digital afsendelse

Brug af DSS-softwaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Send til e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Avancerede e-mail-indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Send til fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

Avancerede faxindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

background image

iv Indhold

DAWW

Adressering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Avancerede adresseringsindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Adressekartotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Log . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Præferenceindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

5 Håndtering af netværkshandlinger
fra netværksskærmbillederne

Oversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

6 Brug af Andre links som en ressource

hp instant support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Sådan fungerer hp instant support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Oplysninger, du kan få fra hp instant support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Bestil forbrugsvarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Produktsupport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Min serviceudbyder og Min servicekontrakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Indeks

background image

DAWW

Hvad er en integreret webserver? 1

1