HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Advarsler

background image

Advarsler

På skærmbilledet Advarsler kan IT-administratorer konfigurere produktet til at sende problem- og
statusadvarsler til alle via e-mail-meddelelser. Når funktionen er konfigureret, afsendes der
automatisk advarsler om forbrugsvarer og papirgangstatus samt service- og vejledende information.
Der er mere end én person, der kan modtage advarsler, og hver person modtager kun specifikke
advarsler. En kontorassistent kan f.eks. være ansvarlig for bestilling af toner eller afhjælpning af
papirstop og kan modtage en avanceret advarsel, når tonerkassetterne er næsten tomme, eller der
opstår papirstop. På samme måde kan forbrugsvarer med lang levetid håndteres af en ekstern
serviceudbyder, som kan modtage advarsler om udførelse af vedligeholdelsesarbejde på produktet,
ilægning af papir i den forreste eller bagerste hæfteenhed og lignende behov.

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, f.eks. en harddisk, kan du oprette op til fire
forskellige destinationslister med op til 20 modtagere på hver liste. (Uden den permanente
lagerenhed kan du kun sende advarsler til fire e-mail-adresser). Følgende eksempel er for et
produkt, hvor der er installeret en permanent lagerenhed. Hvis der er installeret en permanent
lagerenhed, kan du redigere, teste og slette destinationer og destinationslister.

Bemærk!

I følgende illustration, tabel og procedure beskrives, hvordan du skal bruge dette skærmbillede.
Udgående e-mail skal være aktiveret, for at advarslerne fungerer. Se

"Konfiguration af udgående

e-mail" på side 24

vedrørende aktivering af udgående e-mail.

2

6

4

5

3

1

Bemærk!

Se tabellen på

den følgende side for at få
oplysninger om numrene i
denne illustration.

background image

26 Konfiguration af produktet fra skærmbillederne under Indstillinger

DAWW