HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Afsendelse af email-kommandoer til produktet

background image

Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet

En anden metode til modtagelse af informationssider er ved at anmode om dem fra produktet.
Når udgående og indgående post konfigureres, kan produktet vedhæfte informationssider, f.eks.
siden Status på forbrugsvarer eller siden Konfigurationsside, til e-mail-meddelelser. Du kan
bruge denne funktion til at løse et problem eller kontrollere forbrugsvarers status.

Sådan anmodes der om informationssider ved hjælp af en e-mail-
meddelelse

Når du opretter en meddelelse til produktet, skal du formatere felterne Til, Fra og Emne korrekt i
e-mail-programmet.

1

Gør funktioner for udgående og indgående e-mail tilgængelige ved at følge de instruktioner,
der er angivet i dette kapitel. (Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet

"E-mail-server"

på side 23

).

2

Sammensæt en meddelelse til produktet fra e-mail-programmet ved at udføre følgende trin:

a

Skriv produktets e-mail-adresse i feltet Til. Brugernavnet kombineret med produktets
domænenavn (der er angivet i konfigurationen for udgående e-mail) bliver til e-mail-
adressen på produktet. Hvis brugernavnet for POP3-postkassekontoen f.eks. er
"produkt", og POP3-serveren er "hp.com", bliver produktets e-mail-adresse
"produkt@hp.com".

b E-mail-programmet udfylder automatisk feltet Fra med din e-mail-afsenderadresse.

c

Indtast en relevant tekst for det format og den side, som du vil vedhæfte, i feltet Emne.
Du kan anmode om siden Konfigurationsside, siden Status på forbrugsvarer eller siden
AutoSend. Hvis du f.eks. vil vedhæfte siden Konfigurationsside i HTML-format, skal du
skrive "this.configpage?configpage=email&format=html".

3

Klik på Send.

Produktet søger efter nye e-mail-meddelelser hvert tredje minut. Når produktet modtager e-mail-
meddelelsen, genererer det et svar og sender de anmodede oplysninger tilbage til afsenderens
e-mail-adresse (angivet i feltet Fra i den oprindelige e-mail-meddelelse).

Bemærk!

Et svar kan være fra et minut til flere timer om at blive returneret til e-mail-programmets indbakke,
alt efter eventuelle forsinkelser på netværket og organisationens mailserver.

Hvis felterne Til, Fra og Emne ikke er korrekt formateret i din e-mail-meddelelse, sender produktet
ikke en meddelelse som svar.

Side

HTML-format

XML-format

Siden Konfigurationsside

this.configpage?configPage
=email&format=html

this.configpage?configPage
=email&format=xml

siden Status på forbrugsvarer

this.configpage?suppliesPage
=email&format=html

this.configpage?suppliesPage
=email&format=xml

Siden AutoSend

ikke gældende

this.configpage?autosend
=email&format=xml

background image

DAWW

AutoSend 31