HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - AutoSend

background image

AutoSend

Brug skærmbilledet AutoSend til regelmæssigt at sende oplysninger om produktkonfiguration og
anvendelse af forbrugsvarer til serviceudbyderen. Denne funktion gør det muligt for dig at have
en aftale med Hewlett-Packard eller en anden udbyder om levering af tjenester, der omfatter,
men ikke er begrænset til, udskiftning af tonerkassetter, kontrakter af typen betaling pr. side,
supportaftaler og forbrugsregistrering. I følgende illustration, tabel og procedure beskrives,
hvordan du skal bruge dette skærmbillede.

Hvis du har en permanent lagerenhed installeret, f.eks. en harddisk, kan du tilføje op til tyve
e-mail-adresser. (Uden en permanent lagerenhed kan du tilføje én e-mail-adresse). Følgende
eksempel er for et produkt, hvor der er installeret en permanent lagerenhed.

1

3

4

2

6

5

Nummer Område af

skærmbilledet

Oplysninger eller funktion i området

Faner og menuer i IWS

Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet

"Navigering i

HP Integreret Webserver" på side 5

.

Aktiver AutoSend

Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere funktionen
AutoSend.

Send hver [interval]

Vælg, hvor ofte produktet skal sende oplysninger om
produktkonfiguration og anvendelse af forbrugsvarer til de
destinationer, der er valgt i feltet E-mail-destinationer.

E-mail-destinationer

Gem en liste med op til 20 e-mail-adresser, der skal modtage
produktets konfigurationsoplysninger. Hver e-mail-adresse kan
være op til 50 tegn lang.

1

2

3

4

background image

32 Konfiguration af produktet fra skærmbillederne under Indstillinger

DAWW

Sådan aktiveres funktionen AutoSend

Anvend følgende fremgangsmåde for at gøre funktionen AutoSend tilgængelig.

1

Gør funktioner for udgående og indgående e-mail tilgængelige ved at følge de instruktioner,
der er angivet i dette kapitel. (Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet

"E-mail-server"

på side 23

).

2

Marker afkrydsningsfeltet Aktiver AutoSend.

3

Klik på en indstilling for at angive det interval, hvormed produktet skal sende oplysningerne
om produktkonfiguration og anvendelse af forbrugsvarer til e-mail-modtagerne, der vælges
i næste trin, og angiv derefter antallet af dage, uger, måneder eller udskrevne sider.

4

I forbindelse med produkter, der har permanente lagerenheder installeret, kan du
konfigurere op til 20 destinations-e-mail-adresser med det format, der vises på skærmen.
(Hvis du ikke har en permanent lagerenhed, kan du konfigurere én e-mail-adresse).

5

Hvis du vil sende oplysninger om enhedskonfiguration og status over forbrug til HP, skal du
markere afkrydsningsfeltet Send til HP.

6

Klik på Anvend.

Send til HP

Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du regelmæssigt vil sende
oplysninger om enhedskonfiguration og status over forbrug til
HP. Oplysningerne sendes til en HP-e-mail-adresse (f.eks.
mitprodukt@hp.com) i en tekstbaseret fil med et XML-
filtypenavn. Filen oprettes på engelsk.

Hvis du vil se flere oplysninger om, hvordan HP behandler
oplysninger, der sendes via AutoSend, skal du klikke på
Onlinefortrolighedserklæring fra Hewlett-Packard.

Test

Klik på denne knap for at gemme indstillingerne og sende
oplysningerne med det samme, så du er sikker på, at
modtageren modtager meddelelserne.

Nummer Område af

skærmbilledet

Oplysninger eller funktion i området

5

6

background image

DAWW

Sikkerhed 33