HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Sikkerhed

background image

Sikkerhed

I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærmbillede.

1

2

3

4

Nummer Område af

skærmbilledet

Oplysninger eller funktion i området

Faner og menuer i IWS

Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet

"Navigering i

HP Integreret Webserver" på side 5

.

Angiv adgangskode

Angiv en administratoradgangskode for at styre, hvem der kan
få adgang til IWS-fanerne Indstillinger, Digital Sending og
Netværk. Når adgangskoden er angivet, bliver brugerne bedt
om at skrive en adgangskode, når de klikker på linket Log ind.
Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet

"Login og logoff"

på side 3

.

Udskriv side

Marker dette afkrydsningsfelt for at gøre skærmbilledet Udskriv
side tilgængeligt under fanen Oplysninger.

Vis på enhedsstatusside

Vælg, hvilke knapper på kontrolpanelet der skal vises på
skærmbilledet Enhedsstatus (under fanen Oplysninger).

1

2

3

4

background image

34 Konfiguration af produktet fra skærmbillederne under Indstillinger

DAWW