HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Sprog

background image

Sprog

Brug skærmbilledet Sprog til at vælge det sprog, som skærmbillederne i HP Integreret Webserver
vises på. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærmbillede.

FORSIGTIG!

Hvis du vælger Vis sider i enhedssprog eller Vælg et sprog, ændres sproget for alle de
personer, der bruger HP Integreret Webserver.

Bemærk!

Standardsproget er det sprog, som webbrowseren p.t. bruger. Hvis browseren og kontrolpanelet
begge bruger et sprog, der ikke er tilgængeligt for HP Integreret Webserver, vælges engelsk som
standardsprog.

Hvis du foretager nogle ændringer på skærmbilledet Sprog, skal du klikke på Anvend for at
gemme ændringerne.

1

4

2

3

Nummer Område af

skærmbilledet

Oplysninger eller funktion i området

Faner og menuer i IWS

Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet

"Navigering i

HP Integreret Webserver" på side 5

.

Vis sider i Browser sprog
(dette er standard)

Anvend denne funktion til at registrere, hvilket sprog der er valgt
til webbrowseren. Skærmbilledet HP Integreret Webserver vises
med samme sprog.

Se sider i printersprog

Anvend denne funktion til at registrere, hvilket sprog der er valgt
til enhedens kontrolpanel. Skærmbillederne i HP Integreret
Webserver vises med samme sprog.

Vælg et sprog

Vælg sprog til skærmbillederne i HP Integreret Webserver blandt
følgende valgmuligheder:

Engelsk

Français (Fransk)

Deutsch (Tysk)

Italiano (Italiensk)

Español (Spansk)

Svenska (Svensk)

Dansk

Norsk

Nederlands (Hollandsk)

Suomi (Finsk)

Português (Portugisisk)

1

2

3

4

background image

38 Konfiguration af produktet fra skærmbillederne under Indstillinger

DAWW